Index

Zuid-West College

Hoofdstuk 4 Onze praktische informatie

Om het onderwijs goed te volgen en te geven, hebben we afspraken opgesteld. Afspraken over hoe we ons gedragen in de school (schoolregels), lestijden, privacy, meepraten, maatregelen die getroffen worden als iets fout gaat, etc.

In dit hoofdstuk worden deze praktische zaken omschreven.

Vergeet niet om af en toe eens op de button ‘selecteer paragraaf’ te klikken, zo ziet u in één oogopslag welke onderwerpen in het hoofdstuk beschreven worden!

4.1 De Zuid-West Wegwijzer

Alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar ‘de Zuid-West Wegwijzer’. In deze Wegwijzer staan alle afspraken die we op school hebben. De Wegwijzer is een real-time document en wordt in de loop van het jaar steeds bijgewerkt, zodat de informatie altijd up to date is!

De Wegwijzer is, net als de schoolgids, een digitaal document. Toch is het handig om bepaalde informatie op papier te hebben, zodat dit makkelijk kan gepakt kan worden als er snel gehandeld moet worden. Daarom krijgt iedereen een zogenoemde KoelkastKaart. Op de KoelkastKaart staan ‘snelle’ gegevens: de naam van de leerling, de klas, het leerlingnummer, de naam en contactgegevens van de mentor, het telefoonnummer van het Servicepunt en de lestijden. Daarnaast staat er een QR-code op de kaart om in de digitale Zuid-West Wegwijzer te komen voor als u meer informatie wilt.

En het woord ‘KoelkastKaart’ zegt het al: de kaart is makkelijk op te hangen, bijvoorbeeld op de koelkast. Daarom leveren we de kaart ook met een ZWC-magneetje.

4.2 De schoolregels

Regels zijn er in de hele wereld. Zeker waar veel leerlingen en medewerkers bij elkaar komen, zijn ze er om duidelijkheid te scheppen wat wel en wat niet toelaatbaar is. Het Zuid-West College heeft huisregels voor praktische zaken variërend van te laat komen tot kantinegebruik. Al deze regels worden door de mentor aan het begin van het schooljaar met de klas doorgenomen. Ook vragen we aan ouders/ verzorgers deze schoolregels te ondertekenen.

Schoolregels

 • We luisteren naar elkaar en respecteren en helpen elkaar.
 • We gaan op een positieve manier met elkaar om.
 • We zorgen samen voor een veilige en schone school.
 • We zijn op tijd in de les.
 • We gebruiken onze mobiele telefoons alleen met toestemming.
 • We zijn zuinig op spullen.
 • We zorgen dat ons werk op tijd in orde is.
 • We hebben onze jas uit in de les en pet af in de school.
 • We zijn zowel binnen als buiten ambassadeurs van onze school.
 • We komen afspraken na.

Bovenstaande regels gelden uiteraard ook bij uitjes, excursies en tijdens stages.

De school staat in een woonwijk waar veel mensen wonen en kinderen spelen. Daarvoor gelden de volgende speciale afspraken:

 • Tijdens alle pauzes blijft de deur dicht. Dat betekent dat je pauze op school houdt.
 • Tijdens tussenuren mogen onderbouwleerlingen de school niet uit.
 • Je gooit geen rommel op straat.

Let alsjeblieft ook op het volgende:

 • Draag geen badslippers in de school, want dit zorgt voor onveilige situaties. (En draag ze al helemaal niet met sokken erin, want dan komt de modepolitie!)
 • Draag bij de kooklessen en de LO-lessen je hoofddoek (indien je deze draagt) strak naar achteren in verband met de veiligheid. Er mogen geen ‘losse flappen’ zijn, want deze kunnen vast komen te zitten. Je kunt een sporthoofddoek dragen of bijvoorbeeld een (hoge) coltrui om je hals te bedekken. De losse onderdelen van je hoofddoek in je trui stoppen mag niet, omdat dit makkelijk los kan raken.
 • Zorg dat je gepaste kleding draagt. We zijn een school en leiden je op voor de toekomst. Één van de dingen die we je leren is ‘professioneel gedrag’ en daarbij hoort ook een gepaste kledingstijl.

4.3 De lestijden

De school heeft drie pauzes: één van 20 minuten, één van 25 minuten en één van 15 minuten. Tijdens de pauzes zijn de leerlingen in de kantine, op het schoolplein of op de aangewezen pauzeplekken. De leerling mag het schoolterrein niet verlaten. De Gezonde kantine heeft een breed aanbod van etenswaren.

Reguliere lestijden ZWC
Lesuur 1 08:30 – 09:15
Lesuur 2 09:15 – 10:00
Lesuur 3 10:00 – 10:45
Pauze 10:45 – 11:05
Lesuur 4 11:05 – 11:50
Lesuur 5 11:50 – 12:35
Pauze 12:35 – 13:00
Lesuur 6 13:00 – 13:45
Lesuur 7 13:45 – 14:30
Lesuur 8 14:30 – 15:15
Pauze 15:15 – 15:30
Lesuur 9 15:30 – 16:15

Verkort rooster (wordt ingezet bij online-lessen of verkorte dagen):

Verkorte lestijden ZWC
Lesuur 1 08:30 – 09:00
Lesuur 2 09:00 – 09:30
Lesuur 3 09:30 – 10:00
Pauze 10:00 – 10:15
Lesuur 4 10:15 – 10:45
Lesuur 5 10:45 – 11:15
Pauze 11:15 – 11:30
Lesuur 6 11:30 – 12:00
Lesuur 7 12:00 – 12:30
Lesuur 8 12:30 – 13:00
Pauze 13:00 – 13:15
Lesuur 9 13:15 – 13:45
Lesuur 10 13:45 – 14:15
Lesuur 11 14:15 – 14:45
Lesuur 12 14:45 – 15:15
Pauze 15:15 – 15:30
Lesuur 13 15:30 – 16:00
Lesuur 14 16:00 – 16:30

4.4 Magister

Wij maken gebruik van het programma Magister.

Alle informatie voor de studie van uw kind kunt u vinden op  Magister.

 • In Magister kunt u op ieder moment de behaalde cijfers van uw kind nakijken.
 • Via Magister kunnen er berichten verstuurd worden naar zowel uw kind als naar u als ouder. U krijgt dit bericht dan via dit e-mailadres in uw inbox: [email protected] Het gaat dan om bijvoorbeeld de nieuwsbrieven van school of belangrijke mededelingen.
 • Als uw kind te laat is of ongeoorloofd absent bijvoorbeeld krijgt u via SMS een bericht van Magister, zodat u snel op de hoogte bent.
 • Als ouder (s), verzorger(s) kunt u het rooster van uw kind inzien in Magister. Via het kopje dagrooster ziet u ook direct de laatste wijzigingen.

Voor onze leerlingen geldt:
In Magister staat jouw rooster, kun je jezelf inschrijven voor specifieke activiteiten (bv. de ZW-uren, de naschoolse sport, huiswerkbegeleiding), kun je berichten sturen naar je mentor, docenten en andere schoolmedewerkers en kun je al je cijfers inzien.

Leerlingen met een smartphone kunnen dit ook zien via de Magister-app (‘Magister – Leerling en Ouder’) op je telefoon. Magister is een extra hulpmiddel, maar als huiswerk niet in Magister staat, is dit geen geldige reden om het werk niet te maken.

Je kunt de wijzigingen ook thuis bekijken. Deze kun je zien door op een computer in te loggen in Magister (https://sgdenhaag.magister.net). Via het knopje dagrooster zie je direct de laatste wijzigingen.

4.5 Het Servicepunt

Ons Servicepunt is de plek waar u, maar ook de leerlingen en medewerkers, terecht kunnen voor alle administratie.

Enkele zaken waarvoor u bij ons Servicepunt terecht kunt:

 • Ziek melden vóór 09.00 uur via 070-308 98 98. Elke dag bellen zolang uw kind ziek is.
 • Medische afspraak bij bijvoorbeeld dokter of tandarts ook doorbellen via 070-308 98 98. Probeer wel (medische) afspraken buiten schooltijd te plannen!
 • Voor verlofaanvragen (buiten schoolvakanties) moet er een verlofaanvraag ingevuld worden. Deze is af te halen bij het Servicepunt. Bijvoorbeeld als u als ouder / verzorger geen vrij kunt krijgen van het werk tijdens de schoolvakantie, of als een familielid (in de derde graad) ernstig ziek is, of als je naar een familiefeest (bruiloft, herdenking, etc.) gaat. Voor alle gevallen dient bewijsmateriaal ingeleverd te worden bij Leerplicht. Een verlofaanvraag kan alleen goed verwerkt worden als deze minimaal 14 dagen vooraf wordt ingeleverd.
 • Wanneer het werk gerelateerd is, ontvangen we graag een werkgeversverklaring, indien het een medische kwestie is, ontvangen we graag een (vertaalde) medische verklaring. Bij een familiefeest is een kopie van de (vertaalde) uitnodiging een vereiste.
 • Indien het geen geldige reden betreft volgens de regels van Leerplicht, horen wij als school een melding te doen bij Leerplicht, mocht er verzuim optreden op de aangevraagde datum.

4.6 Leermiddelen

Het Zuid-West College werkt voor het leveren van de schoolboeken samen met Van Dijk. Bestellingen worden door school gedaan, de boekenpakketten worden thuis bezorgd. Hieraan zitten geen kosten verbonden voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), tenzij er schade ontstaat in het boekenpakket.

Ook wordt er gewerkt met een verplicht device: een Chromebook. Het Chromebook wordt door school verstrekt, hier zitten geen kosten aan. Wel worden leerlingen, ouder(s) en verzorger(s) gevraagd een verzekering af te sluiten voor €27,50 per schooljaar.

4.7 Schoolpas

Als onze leerlingen krijgen een gepersonaliseerde schoolpas. Met deze pas kan de leerling kopiëren en printen. Standaard wordt hier € 5,- printtegoed op gestort. Als dit bedrag op is kan bij het Servicepunt nieuw tegoed gekocht worden. De schoolpas is ook een ID-bewijs, bij de entree van het gebouw, schoolfeesten of culturele activiteiten moet de pas getoond kunnen worden.

4.8 Kluisje

De school stelt voor alle leerlingen een kluisje beschikbaar, waarin zij hun jas en andere spullen kunnen opbergen. Leerlingen zijn echter zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen. De directie mag gevraagd en ongevraagd de kluisjes openen.

4.9 Verzuimbeleid

Op het Zuid-West College houden we uw kind goed in de gaten. Wanneer een leerling afwezig is, wordt u meteen gebeld. Daarnaast krijgt u een melding via Magister voor TO (wanneer uw kind te laat is) of AO (wanneer uw kind, zonder geldige reden, afwezig is in de les).

Wanneer een leerling TO of AO heeft, dan moeten deze uren ingehaald worden. Dit kan in ‘de opvangplek’.

Voor te laat komen (TO) en ongeoorloofd afwezig zijn (AO) hebben we protocollen. Deze vindt u hieronder.

4.9.1 TO-protocol

 1. Je bent te laat gekomen.
 2. Je meldt je de volgende schooldag om 8:00 bij de opvangplek. Deze afspraak staat in je agenda.
 3. Je blijft tot 8:25 in de opvangplek.
 4. Als je je de volgende schooldag niet hebt gemeld, meld je je de schooldag daarna. Deze afspraak staat in je agenda.
 5. Als je je 2 keer niet gemeld hebt, moet je 2 lesuren inhalen.
 6. Je wordt ingepland om de 2 lesuren in te halen. Dit staat in je agenda.
 7. Als je de twee lesuren niet inhaalt, dan krijg je een vierkant rooster.
 8. Als je het vierkant rooster niet volgt, dan volgt er een schorsing.
 9. Als je de uren hebt ingehaald, verandert TO in TA (absentie afgehandeld). (Let op: AA telt nog steeds mee voor de Leerplicht! Maar… je hebt je wel van je goede kant laten zien en dat werkt mee!)

3x te laat

 • Je mentor spreekt met jou om te kijken hoe te laat komen voorkomen kan worden en neemt contact op met je ouder(s)/verzorger(s)

6x te laat

 • Jij en je ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor uitgenodigd voor een gesprek op school.

9x te laat

 • Er wordt een melding gedaan bij de leerplicht.
 • Je ouder(s) / verzorger(s) krijgen hier een brief over.
 • De brief moet ondertekend worden door je ouder(s)/verzorg er(s).
 • Lever de brief ondertekend in bij het Servicepunt.

12x te laat

 • Er wordt een melding gedaan bij de leerplicht.
 • Je ouder(s) / verzorger(s) krijgen hier een brief over.
 • De brief moet ondertekend worden door je ouder(s)/verzorg er(s).
 • Lever de brief ondertekend in bij het Servicepunt.
 • Bij 12x TO houdt de leerplichtambtenaar preventieve gesprekken op school met jou en je ouder(s) / verzorger(s)

4.9.2 AO-protocol

 1. Je bent zonder geldige reden afwezig geweest tijdens een les.
 2. Als je 1 lesuur hebt gemist, dan moet je 2 lesuren inhalen in je vrije tijd.
 3. De inhaaluren worden voor je ingepland.
 4. Deze afspraak staat in je (Magister)agenda.
 5. Ben je er dan niet, dan wordt er naar huis gebeld.
 6. Als je de lesuren niet inhaalt, dan krijg je een vierkant rooster.
 7. Als je het vierkant rooster niet volgt, volgt er een interne schorsing.
 8. Als je de uren hebt ingehaald, verandert AO in AA (absentie afgehandeld). (Let op: AA telt nog steeds mee voor de Leerplicht! Maar… je hebt je wel van je goede kant laten zien en dat werkt mee!)

De lesuren waarin je afwezig bent geweest zonder geldige reden  worden altijd gemeld bij de leerplicht! Na 12x AO/AA houdt de leerplichtambtenaar preventieve gesprekken op school met jou en je ouder(s) / verzorger(s).

4.9.2 De Leerplichtwet

In Nederland kennen wij de leerplichtwet. Dit betekent dat alle leerlingen verplicht zijn naar school te gaan.

Volledige leerplicht

Leerlingen zijn volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun 5e verjaardag. De leerplicht duurt tot het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Na de volledige leerplicht geldt nog een kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die:

 • nog geen achttien jaar zijn
 • nog geen startkwalificatie hebben behaald en
 • de volledige leerplicht achter de rug hebben

Een startkwalificatie geeft de minimale opleiding aan die een jongere nodig heeft om succesvol de arbeidsmarkt op te gaan. Zonder een startkwalificatie is een jongere een ‘voortijdig schoolverlater’. Een jongere heeft zijn of haar startkwalificatie behaald wanneer hij of zij minimaal een niveau mbo 2-, havo- of vwo-diploma heeft behaald. Een vmbo-diploma is derhalve géén startkwalificatie.

Jongeren zijn dus tot hun achttiende verjaardag (of tot het moment dat zij een startkwalificatie hebben behaald) kwalificatieplichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Hieronder vallen de vmbo-, havo-, en vwo-opleidingen in het voortgezet onderwijs (en de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs).

Om de leerplichtwet goed uit te voeren, heeft de school een absentieregistratie. Van elke leerling wordt dagelijks gecontroleerd of hij aanwezig is. Indien er geen bericht is van thuis, dan zal de mentor of de onderwijsassistent contact opnemen. Omdat afwezig zijn ook betekent dat een leerling lessen mist, willen wij graag elke leerling elke dag op school zien. Door de leerplichtwet is de school verplicht langdurige afwezigheid te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze kan contact opnemen met thuis om te vragen waarom een leerling niet naar school komt en zal maatregelen treffen om te zorgen dat de leerling weer naar school kan komen. Vragen over de leerplichtwet kunt u stellen aan de mentor of aan de leerplichtambtenaar. Het adres en telefoonnummer:

Leerplicht Den Haag
Spui 70, Postadres
Postbus 12652
2500 DP Den Haag
Tel: 070 353 54 54.

Het volledige verzuimprotocol van het Zuid-West College is hier te vinden.

4.10 Maatregelen

Eén van onze kernwaarden is ‘duidelijk’. We hebben duidelijke regels en aan het overtreden van de regels worden maatregelen gehangen.

Voor deze maatregelen komen onze leerlingen terecht in de opvangplek. De richtlijnen hiervoor vindt u hieronder:

4.10.1 Rode kaart ophalen (US)

 1. Je bent uit de les gestuurd
 2. Meld je bij de opvangplek
 3. Hier krijg je een rode kaart
 4. Vul de rode kaart in
 5. Werk aan je schoolwerk
 6. Ga aan het einde van het lesuur naar de docent waar je uit de les gestuurd bent
 7. Geef de rode kaart aan de docent
 8. Voer het herstelgesprek of maak een afspraak voor een herstelgesprek
 9. Laat de rode kaart ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s)
 10. Lever de eerst volgende schooldag de rode kaart ondertekend in bij de pedagogisch onderwijsassistent

3 rode kaarten

 • 1 dag interne schorsing.

6 rode kaarten

 • 1 dag externe schorsing
 • OPP wordt aangemaakt
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s), mentor, ondersteuning en coördinator

9 rode kaarten

 • 3 dagen externe schorsing
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s) en teamleider

12 rode kaarten

 • 5 dagen externe schorsing met voornemens tot verwijdering
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s) en directeur
 • Tussenuren ook in het opvanglokaal zitten bij VK

4.10.2 Vierkant rooster (VK)

 1. Je hebt een vierkant rooster gekregen, deze wordt ingepland op je kortste lesrooster dag
 2. Je meldt je om 8:00 bij de opvangplek. De afspraak staat in je agenda.
 3. Je volgt je lessen volgens je rooster in je agenda, indien je tussenuren hebt zit je ook op de opvangplek.
 4. Na je laatste les meld je je weer bij de opvangplek.
 5. Je blijft tot 16:00 in de opvangplek, hier ga je aan het werk.
 6. Als je het vierkant rooster niet voltooit, loopt het op tot 5 dagen.
 7. Als je het vierkant rooster niet volgt, volgt er een schorsing.

Wanneer krijg je een vierkant rooster?

 • Als je de AO’s niet inhaalt
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident

Je ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht door de mentor.

4.10.3 Interne schorsing (SI)

 1. Je bent intern geschorst.
 2. Je meldt je om 8:00 bij de opvangplek.
 3. De afspraak staat in je agenda. Je blijft tot 16:00 in de opvangplek.
 4. Je volgt geen pauze met de andere leerlingen.
 5. Je gaat aan de slag met je schoolwerk tijdens de interne schorsing.
 6. Je maakt eventuele toetsen van die dag in de opvangplek.

Wanneer word je intern geschorst?

 • Als je je vierkant rooster niet naar behoren voltooid
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident
 • Als je 3 keer een rode kaart hebt gekregen

4.10.4 Toetsen inhalen (INH)

 1. Je hebt een toets (s.o., proefwerk of opdracht) gemist.
 2. Er staat INH bij een toets in je Magister.
 3. Je maakt binnen 1 week een afspraak voor het inhalen met de docent.
 4. De docent overlegt met de POA of dit in lokaal 007 gebeurt of bij docent zelf.
 5. De afspraak staat in je agenda.
 6. Je meldt je op het afgesproken tijdstip bij de opvangplek in lokaal 007 of bij de docent.
 7. Je maakt de toets en levert deze bij docent of de POA in.

“Een goede voorbereiding is het halve werk.”

Zorg dat je hebt geleerd voor de toets, als je deze komt inhalen! En neem de juiste spullen mee: pen, potlood, rekenmachine, woordenboek, etc.

Niet ingehaalde toetsen kunnen leiden tot het cijfer 1,0, het niet overgaan naar het volgende leerjaar of het niet mogen deelnemen aan het Centraal Examen.

4.10.5 Benodigdheden vergeten (BV)

 1. Je bent je benodigdheden voor de les (boeken, Chromebook, etui, rekenmachine, gymspullen, etc.) vergeten.
 2. Je ziet in Magister een melding BV.
 3. De volgende ochtend meld je je bij de opvangplek om 8.00 uur.
 4. Je maakt totdat je les begint schoolwerk.

Leerling:

 • Meldt zich volgende schooldag 8.00 uur in het opvanglokaal

Docent:

 • Zet BV in Magister

Ouder(s)/verzorger(s):

 • Worden geïnformeerd over inhalen via Magisteragenda

‘Voorkomen is beter dan genezen …’

4.10.6 Externe schorsing (SE)

 1. Je wordt extern geschorst bij een incident.
 2. Je meldt je direct bij de coördinator.
 3. In de tussentijd blijf je in het opvanglokaal.
 4. Hier wacht je tot je bij de coördinator komt met de maatregelen.
 5. Ook word je extern geschorst bij 6 rode kaarten en een vierkant rooster niet naar behoren uitvoeren.

Wanneer word je extern geschorst?

 • 6 rode kaarten
 • Als je je vierkant rooster niet naar behoren voltooid
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident

4.10.7 Innemen telefoon

Je mobiele telefoon mag tijdens de les alleen gebruikt worden met toestemming van de docent. Mocht dit na één waarschuwing niet lukken, dan wordt je telefoon ingenomen. De afspraken hierover zijn als volgt:

 • Je telefoon wordt ingenomen door de docent/medewerker
 • Je telefoon wordt in een enveloppe, voorzien van je naam en klas, door de docent/medewerker ingeleverd bij lokaal 007 (de opvangplek)
 • Je telefoon ligt veilig en rustig in lokaal 007
 • Je mag je telefoon om 16:00 weer ophalen in de opvangplek

Het volledige verzuimprotocol van het Zuid-West College is hier te vinden.

Het Reglement Schorsing en Verwijdering van de Regio Westland en Den Haag Zuidwest, Lucas Onderwijs, is hier te vinden.

4.11 Leerlingenraad

Aan het begin van ieder schooljaar worden in elke klas leden voor de leerlingenraad gekozen waar iedereen zich voor kan opgeven. Wij vinden het belangrijk om te weten wat leerlingen van de school vinden en welke ideeën zij hebben. De leerlingenraad komt elk kwartaal bij elkaar, praat mee over belangrijke schoolzaken en organiseert activiteiten in de school.

Naast de leerlingenraad hebben we ook de klankbordgroep voor leerlingen. Eens per 3 maanden wordt met leerlingen besproken hoe het gaat in de school. We delen tips, adviezen en complimenten met elkaar, zodat onze school een fijne, veilige omgeving is om zo het beste uit onszelf te halen.

Het Leerlingstatuut van de Regio Westland en Den Haag Zuidwest, Lucas Onderwijs, is hier te vinden.

4.12 Medezeggenschapsraad

Op het ZWC hebben we, naast een leerlingenraad, ook een actieve medezeggenschapsraad, de MR. De MR bestaat uit 2 medewerkers van de school, een ouder en een leerling.

De MR denkt, praat en beslist mee over het beleid dat de school voert. De MR heeft als taak om het beleid van de school te volgen en te toetsen. Voor veel onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Ook kan de MR ongevraagd advies uitbrengen.

Naast de MR is er ook een klankbordgroep ouders. Deze klankbordgroep komt eens in de 3 maanden bij elkaar om tips, adviezen en complimenten te delen over de school.

4.13 Veiligheidsbeleid

Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. We hebben hiervoor duidelijke regels opgesteld. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie ook een aantal ‘fysieke’ veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen:

4.13.1 Conciërge

Op de school werkt een conciërge. Naast zijn conciërgewerkzaamheden houdt hij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw.

4.13.2 Cameratoezicht

De school heeft cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken.

4.13.3 Schoolstewards

Onderdeel van de opleiding dienstverlening en producten, uitstroomrichting Sport, dienstverlening en veiligheid, is het project Schoolstewards. De leerlingen uit de bovenbouw houden toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw en helpen hiermee de conciërge. De Schoolstewards worden opgeleid om te surveilleren en te bemiddelen bij ongeregeldheden. Ze kunnen ook een bon uitschreven met daarop een passende maatregel, indien nodig.

Voorbeelden van een passende maatregel zijn: kantinecorvee, het schoolplein vegen of mee surveillance lopen.

4.13.4 Veiligheidscoördinator

Op het Zuid-West College hebben wij een veiligheidscoördinator. Hij zorgt ervoor dat arbo op de agenda staat van diverse overlegvormen binnen de school. Tevens is hij binnen de school de contactpersoon voor de fysieke en sociale veiligheid. De veiligheidscoördinator ziet het onderscheid tussen fysieke en sociale veiligheid en kan hiernaar handelen.

4.13.5 Bewaking fietsen

Op de school is een fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstallingen worden met camera’s bewaakt. Wij raden leerlingen aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten. Het stallen van fietsen en andere voertuigen geschiedt op eigen risico.

4.13.6 Wijkagenten

De school heeft directe contacten met een eigen wijkagent. De wijkagenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en – mocht dat nodig zijn- treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken.

4.13.7 BHV-ers en EHBO-ers

De school heeft BHV-ers en EHBO-ers. BHV-ers, bedrijfshulpverleners, bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand. Tijdens een calamiteit dienen alle aanwezigen in het gebouw de instructies van het BHV-personeel op te volgen.

4.13.8 Ontruimingsoefening

De school organiseert minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw en volgen de instructies van de BHV-ers op.

4.13.9 AED

Het Zuid-West College heeft een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend. De AED hangt in de hal van de school.

4.14 Privacybeleid

4.14.1 Privacy leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacystatement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacystatement is te vinden op de website van de school.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we samen met externe deskundigen in het JES. Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacystatement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

4.14.2 Gebruik beeldmateriaal van leerlingen

Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen voor intern gebruik foto’s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto’s en video’s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor een wervingscampagne, in onze brochures, de schoolgids etc. Om dit beeldmateriaal te mogen gebruiken (bijvoorbeeld op de website van de school), vragen wij bij de start van het nieuwe schooljaar ouders/verzorgers van leerlingen tot 16 jaar om toestemming. Als een leerling 16 jaar of ouder is, moet hij/zij zelf daarvoor toestemming geven. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen.

4.14.3 Video-opnames opleidingsschool

Onze school maakt deel uit van een netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs, twee lerarenopleidingen Hoger Beroepsonderwijs en twee universiteiten. Dit netwerk stelt zich ten doel om gezamenlijk docenten op te leiden. In het kader van opleidings- en professionaliseringsdoeleinden van deze docenten in opleiding, kunnen op de school video-opnamen worden gemaakt in klassen. Omdat hierbij mogelijk leerlingen in beeld komen, wordt voor het maken van deze video-opnamen door de school aan ouders toestemming gevraagd. Voor leerlingen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming kunnen geven. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt dat toestemming aan de ouders wordt gevraagd.

Het Privacyreglement van  Lucas Onderwijs is hier te vinden.

Het Protocol Social Media Voortgezet Onderwijs van Lucas Onderwijs, is hier te vinden.

4.15 Klachtenregeling

We hopen natuurlijk altijd dat er geen klachten zijn, maar soms kan het gebeuren dat er toch iets niet goed gaat en een leerling en/of ouder/verzorger hier hinder van ondervindt.

Met de meeste zaken kunt u of kun je terecht bij de mentor, wanneer dit niet toereikend is, dan is een gesprek met de teamleider aan te raden. Als ook hier het probleem niet kan worden opgelost, dan kan er een gesprek volgen met de directie.

Als op schoolniveau geen oplossing gevonden kan worden, dan wordt de klacht bovenschools gebracht. Hiervoor zijn procedures bij Lucas Onderwijs, deze zijn te vinden in de Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Lucas Onderwijs.

 

 

4.16 Jaarplanner

Voor de meest recente jaarplanner verwijzen wij naar onze website.

4.17 Vakantieregeling

Vakantieregeling 2023-2024
Herfstvakantie16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie22-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie19-02-2024 t/m 23-02-2024
Pasen31/3 & 01-04-2024
Meivakantie29-04-2024 t/m 10-05-2024
Pinksteren19 & 20-05-2024
Zomervakantie15-07-2024 t/m 23-08-2024

4.18 Organisatiedagen

Organisatiedagen (leerlingen lesvrij)
organisatiedag 121-08-2023
organisatiedag 222-08-2023
organisatiedag 323-08-2023
organisatiedag 405-10-2023
organisatiedag 529-03-2024