Index

Zuid-West College 2020/2021

Hoofdstuk 4 Onze praktische informatie

Om het onderwijs goed te volgen en te geven, hebben we afspraken opgesteld. Afspraken over hoe we ons gedragen in de school (schoolregels), lestijden, privacy, meepraten, maatregelen die getroffen worden als iets fout gaat, etc.

In dit hoofdstuk worden deze praktische zaken omschreven.

Vergeet niet om af en toe eens op de button ‘selecteer paragraaf’ te klikken, zo ziet u in één oogopslag welke onderwerpen in het hoofdstuk beschreven worden!

4.1 De schoolregels

Regels zijn er in de hele wereld. Zeker waar veel leerlingen en medewerkers bij elkaar komen, zijn ze er om duidelijkheid te scheppen wat wel en wat niet toelaatbaar is. Het Zuid-West College heeft huisregels voor praktische zaken variërend van te laat komen tot kantinegebruik. Al deze regels worden door de mentor aan het begin van het schooljaar met de klas doorgenomen. Ook vragen we aan ouders/ verzorgers deze schoolregels te ondertekenen.

Schoolregels

 • We luisteren naar elkaar en respecteren en helpen elkaar.
 • We gaan op een positieve manier met elkaar om.
 • We zorgen samen voor een veilige en schone school.
 • We zijn op tijd in de les.
 • We gebruiken onze mobiele telefoons alleen met toestemming.
 • We zijn zuinig op spullen.
 • We zorgen dat ons werk op tijd in orde is.
 • We hebben onze jas uit in de les en pet af in de school.
 • We zijn zowel binnen als buiten ambassadeurs van onze school.
 • We komen afspraken na.

Bovenstaande regels gelden uiteraard ook bij uitjes, excursies en tijdens stages. Regels buiten school De school staat in een woonwijk waar veel mensen wonen en kinderen spelen. Daarvoor gelden de volgende speciale afspraken:

 • Tijdens alle pauzes blijft de deur dicht. Dat betekent dat je pauze op school houdt.
 • Tijdens tussenuren mogen onderbouwleerlingen de school niet uit.
 • Je gooit geen rommel op straat.

4.2 De lestijden

De school heeft drie pauzes: één van 20 minuten, één van 25 minuten en één van 15 minuten. Tijdens de pauzes zijn de leerlingen in de kantine, op het schoolplein of op de aangewezen pauzeplekken. De leerling mag het schoolterrein niet verlaten. De Gezonde kantine heeft een breed aanbod van etenswaren.

Naast de reguliere lestijden, hebben we ook een verkort rooster. Dit rooster kan worden ingezet bij bijvoorbeeld studiedagen of andere bijzondere dagen.

Reguliere lestijden
Lesuur 108:30 - 09:15
Lesuur 209:15 - 10:00
Lesuur 310:00 - 10:45
Pauze10:45 - 11:05
Lesuur 411:05 - 11:50
Lesuur 511:50 - 12:35
Pauze12:35 - 13:00
Lesuur 613:00 - 13:45
Lesuur 713:45 - 14:30
Lesuur 814:30 - 15:15
Pauze15:15 - 15:30
Lesuur 915:30 - 16:15
Verkorte lestijden
Lesuur 108:30 - 09:00
Lesuur 209:00 - 09:30
Lesuur 309:30 - 10:00
Pauze10:00 - 10:15
Lesuur 410:15 - 10:45
Lesuur 510:45 - 11:15
Pauze11:15 - 11:30
Lesuur 611:30 - 12:00
Lesuur 712:00 - 12:30
Lesuur 812:30 - 13:00
Pauze13:00 - 13:15
Lesuur 913:15 - 13:45
Lesuur 1013:45 - 14:15
Lesuur 1114:15 - 14:45
Pauze14:45 - 15:00
Lesuur 1215:00 - 15:30
Lesuur 1315:30 - 16:00
Lesuur 1416:00 - 16:30

4.3 Magister

Wij maken gebruik van het programma Magister.

Alle informatie voor de studie van uw kind kunt u vinden op  Magister.

 • In Magister kunt u te allen tijde de behaalde cijfers van uw kind nakijken.
 • Via Magister kunnen er berichten verstuurd worden naar zowel uw kind als naar u als ouder. U krijgt dit bericht dan via dit e-mailadres in uw inbox: noreply@magister.net Het gaat dan om bijvoorbeeld AO meldingen van uw kind en de nieuwsbrieven van school.
 • Als ouder (s), verzorger(s) kunt u het rooster van uw kind inzien in Magister. Via het kopje dagrooster ziet u ook direct de laatste wijzigingen.

Voor onze leerlingen geldt:
In Magister staat jouw rooster, kun je jezelf inschrijven voor specifieke activiteiten (bv. de ZW-uren, de naschoolse sport, huiswerkbegeleiding), kun je berichten sturen naar je mentor, docenten en andere schoolmedewerkers en kun je al je cijfers inzien. De roosterwijzigingen worden dagelijks op de monitor in de school getoond. Kijk direct op de monitor als je de school binnenkomt.

Je kunt de wijzigingen ook thuis bekijken. Deze kun je zien door in te loggen in Magister (https://sgdenhaag.swp.nl). Via het knopje dagrooster zie je direct de laatste wijzigingen.

Leerlingen met een smartphone kunnen dit ook zien via de Magister-app (Magister Meta) op je telefoon. Magister is een extra hulpmiddel, maar als huiswerk niet in Magister staat, is dit geen geldige reden om het werk niet te maken.

4.4 Het Servicepunt

Ons Servicepunt is de plek waar u, maar ook de leerlingen en medewerkers, terecht kunnen voor alle administratie.

Enkele zaken waarvoor u bij ons Servicepunt terecht kunt:

 • Ziek melden vóór 09.00 uur via 070-308 98 98. Elke dag bellen zolang uw kind ziek is.
 • Medische afspraak bij bijvoorbeeld dokter of tandarts ook doorbellen via 070-308 98 98. Probeer wel (medische) afspraken buiten schooltijd te plannen!
 • Voor verlofaanvragen (buiten schoolvakanties) moet er een verlofaanvraag ingevuld worden. Deze is af te halen bij het Servicepunt. Bijvoorbeeld als u als ouder / verzorger geen vrij kunt krijgen van het werk tijdens de schoolvakantie, of als een familielid (in de derde graad) ernstig ziek is, of als je naar een familiefeest (bruiloft, herdenking, etc.) gaat. Voor alle gevallen dient bewijsmateriaal ingeleverd te worden bij Leerplicht.
 • Wanneer het werk gerelateerd is, ontvangen we graag een werkgeversverklaring, indien het een medische kwestie is, ontvangen we graag een (vertaalde) medische verklaring. Bij een familiefeest is een kopie van de (vertaalde) uitnodiging een vereiste.
 • Indien het geen geldige reden betreft volgens de regels van Leerplicht, horen wij als school een melding te doen bij Leerplicht, mocht er verzuim optreden op de aangevraagde datum.

4.5 Boeken

Het Zuid-West College heeft een eigen boekenfonds. Dat betekent dat we zelf boeken uitreiken en innemen. Hier hoeft u vooraf niets voor te bestellen. Het boekenpakket is gratis. Wel vragen we in het eerste leerjaar een borg van €50, deze wordt aan het eind van de ZWC-schoolcarrière van uw kind terugbetaald, mits alle boeken schadevrij worden ingeleverd.

4.6 Schoolpas

Als onze leerlingen krijgen een gepersonaliseerde schoolpas. Met deze pas kan de leerling kopiëren en printen. Standaard wordt hier € 5,- printtegoed op gestort. Als dit bedrag op is kan bij het Servicepunt nieuw tegoed gekocht worden. De schoolpas is ook een ID-bewijs, bij schoolfeesten of culturele activiteiten moet de pas getoond worden.

4.7 Kluisje

De school stelt voor alle leerlingen een kluisje beschikbaar, waarin zij hun jas en andere spullen kunnen opbergen. Leerlingen zijn echter zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen. De directie mag gevraagd en ongevraagd de kluisjes openen.

4.8 Verzuimbeleid

Op het Zuid-West College houden we uw kind goed in de gaten. Wanneer een leerling afwezig is, wordt u meteen gebeld. Daarnaast krijgt u een melding via Magister voor TO (wanneer uw kind te laat is) of AO (wanneer uw kind, zonder geldige reden, afwezig is in de les).

Wanneer een leerling TO of AO heeft, dan moeten deze uren ingehaald worden. Dit kan in ‘de opvangplek’.

Voor te laat komen (TO) en ongeoorloofd afwezig zijn (AO) hebben we protocollen. Deze vindt u hieronder.

4.8.1 TO-protocol

 1. Je bent te laat gekomen.
 2. Je meldt je de volgende schooldag om 8:00 bij de opvangplek. Deze afspraak staat in je agenda.
 3. Je blijft tot 8:25 in de opvangplek.
 4. Als je je de volgende schooldag niet hebt gemeld, meld je je de schooldag daarna. Deze afspraak staat in je agenda.
 5. Als je je 2 keer niet gemeld hebt, moet je 2 lesuren inhalen.
 6. Er wordt een afspraak met je gemaakt om de 2 lesuren in te halen. Dit staat in je agenda.
 7. Als je de twee lesuren niet inhaalt, dan krijg je een vierkant rooster.
 8. Als je het vierkant rooster niet volgt, dan volgt er een schorsing.

3x te laat

 • Je mentor spreekt met jou om te kijken hoe te laat komen voorkomen kan worden en neemt contact op met je ouder(s)/verzorger(s)

6x te laat

 • Jij en je ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor uitgenodigd voor een gesprek op school.

9x te laat / 12x te laat

 • Er wordt een melding gedaan bij de leerplicht.
 • Je ouder(s) / verzorger(s) krijgen hier een brief over.
 • De brief moet ondertekend worden door je ouder(s)/verzorg er(s).
 • Lever de brief ondertekend in bij het Servicepunt.
 • Bij 12x TO houdt de leerplichtambtenaar preventieve gesprekken op school met jou en je ouder(s) / verzorger(s)

4.8.2 AO-protocol

 1. Je bent zonder geldige reden afwezig geweest tijdens een les.
 2. Als je 1 lesuur hebt gemist, dan moet je 2 lesuren inhalen in je vrije tijd.
 3. Deze uren haal je in op afspraak.
 4. Deze afspraak staat in je (magister)agenda.
 5. Ben je er dan niet, dan wordt er naar huis gebeld.
 6. Als je de lesuren niet inhaalt, dan krijg je een vierkant rooster.
 7. Als je het vierkant rooster niet volgt, volgt er een interne schorsing.

De lesuren waarin je afwezig bent geweest zonder geldige reden  worden altijd gemeld bij de leerplicht! Na 12x AO houdt de leerplichtambtenaar preventieve gesprekken op school met jou en je ouder(s) / verzorger(s).

4.8.2 De Leerplichtwet

In Nederland kennen wij de leerplichtwet. Dit betekent dat alle leerlingen verplicht zijn naar school te gaan.

Volledige leerplicht

Leerlingen zijn volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun 5e verjaardag. De leerplicht duurt tot het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Na de volledige leerplicht geldt nog een kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die:

 • nog geen achttien jaar zijn
 • nog geen startkwalificatie hebben behaald en
 • de volledige leerplicht achter de rug hebben

Een startkwalificatie geeft de minimale opleiding aan die een jongere nodig heeft om succesvol de arbeidsmarkt op te gaan. Zonder een startkwalificatie is een jongere een ‘voortijdig schoolverlater’. Een jongere heeft zijn of haar startkwalificatie behaald wanneer hij of zij minimaal een niveau mbo 2-, havo- of vwo-diploma heeft behaald. Een vmbo-diploma is derhalve géén startkwalificatie.

Jongeren zijn dus tot hun achttiende verjaardag (of tot het moment dat zij een startkwalificatie hebben behaald) kwalificatieplichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Hieronder vallen de vmbo-, havo-, en vwo-opleidingen in het voortgezet onderwijs (en de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs).

Om de leerplichtwet goed uit te voeren, heeft de school een absentieregistratie. Van elke leerling wordt dagelijks gecontroleerd of hij aanwezig is. Indien er geen bericht is van thuis, dan zal de mentor of de onderwijsassistent contact opnemen. Omdat afwezig zijn ook betekent dat een leerling lessen mist, willen wij graag elke leerling elke dag op school zien. Door de leerplichtwet is de school verplicht langdurige afwezigheid te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze kan contact opnemen met thuis om te vragen waarom een leerling niet naar school komt en zal maatregelen treffen om te zorgen dat de leerling weer naar school kan komen. Vragen over de leerplichtwet kunt u stellen aan de mentor of aan de leerplichtambtenaar. Het adres en telefoonnummer:

Leerplicht Den Haag
Spui 70, Postadres
Postbus 12652
2500 DP Den Haag
Tel: 070 353 54 54.

4.9 Maatregelen

Eén van onze kernwaarden is ‘duidelijk’. We hebben duidelijke regels en aan het overtreden van de regels worden maatregelen gehangen.

Voor deze maatregelen komen onze leerlingen terecht in de opvangplek. De richtlijnen hiervoor vindt u hieronder:

4.9.1 Rode kaart ophalen (US)

 1. Je bent uit de les gestuurd
 2. Meld je bij de opvangplek
 3. Hier krijg je een rode kaart
 4. Vul de rode kaart in
 5. Werk aan je schoolwerk
 6. Ga aan het einde van het lesuur naar de docent waar je uit de les gestuurd bent
 7. Geef de rode kaart aan de docent
 8. Voer het herstelgesprek of maak een afspraak voor een herstelgesprek
 9. Laat de rode kaart ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s)
 10. Lever de eerst volgende schooldag de rode kaart ondertekend in bij de docent

3 rode kaarten

 • 1 dag interne schorsing
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s), mentor en pedagogisch onderwijsassistent.

6 rode kaarten

 • 1 dag externe schorsing
 • OPP wordt aangemaakt
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s), mentor, ondersteuning en coördinator

9 rode kaarten

 • 3 dagen externe schorsing
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s) en coördinator

12 rode kaarten

 • 5 dagen externe schorsing met voornemens tot verwijdering
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s) en directeur

4.9.2 Vierkant rooster (VK)

 1. Je hebt een vierkant rooster gekregen.
 2. Je meldt je om 8:00 bij de opvangplek. De afspraak staat in je agenda.
 3. Je volgt je lessen volgens je rooster in je agenda.
 4. Na je laatste les meld je je weer bij de opvangplek.
 5. Je blijft tot 16:00 in de opvangplek, hier ga je aan het werk.
 6. Als je het vierkant rooster niet voltooit, loopt het op tot 5 dagen.
 7. Als je het vierkant rooster niet volgt, volgt er een schorsing.

Wanneer krijg je een vierkant rooster?

 • Als je de AO’s niet inhaalt
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident

Je ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht door de mentor.

4.9.3 Interne schorsing (SI)

 1. Je bent intern geschorst.
 2. Je meldt je om 8:00 bij de opvangplek.
 3. De afspraak staat in je agenda. Je blijft tot 16:30 in de opvangplek.
 4. Je volgt geen pauze met de andere leerlingen.
 5. Je gaat aan de slag met je schoolwerk tijdens de interne schorsing.
 6. Je maakt eventuele toetsen van die dag in de opvangplek.

Wanneer word je intern geschorst?

 • Als je je vierkant rooster niet naar behoren voltooid
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident
 • Als je 3 keer een rode kaart hebt gekregen

4.9.4 Toetsen inhalen (INH)

 1. Je hebt een toets (s.o., proefwerk of opdracht) gemist.
 2. Er staat INH bij een toets in je Magister.
 3. Je maakt binnen 1 week een afspraak voor het inhalen met de docent.
 4. De docent overlegt met de POA of dit in lokaal 007 gebeurt of bij docent zelf.
 5. De afspraak staat in je agenda.
 6. Je meldt je op het afgesproken tijdstip bij de opvangplek in lokaal 007 of bij de docent.
 7. Je maakt de toets en levert deze bij docent of de POA in.

“Een goede voorbereiding is het halve werk.”

Zorg dat je hebt geleerd voor de toets, als je deze komt inhalen! En neem de juiste spullen mee: pen, potlood, rekenmachine, woordenboek, etc.

Niet ingehaalde toetsen kunnen leiden tot het cijfer 1,0, het niet overgaan naar het volgende leerjaar of het niet mogen deelnemen aan het Centraal Examen.

4.9.5 Boeken vergeten (BV)

 1. Je bent je boeken/spullen vergeten.
 2. Je ziet in Magister een melding BV.
 3. De volgende ochtend meld je je bij de opvangplek om 8.00 uur.
 4. Je maakt totdat je les begint schoolwerk.

Leerling:

 • Meldt zich volgende schooldag 8.00 uur in het opvanglokaal

Docent:

 • Zet BV in Magister

Ouder(s)/verzorger(s):

 • Worden geïnformeerd over inhalen via Magisteragenda

‘Voorkomen is beter dan genezen …’

4.9.6 Externe schorsing (SE)

 1. Je wordt extern geschorst bij een incident.
 2. Je meldt je direct bij de coördinator.
 3. In de tussentijd blijf je in het opvanglokaal.
 4. Hier wacht je tot je bij de coördinator komt met de maatregelen.
 5. Ook wordt je extern geschorst bij 6 rode kaarten en een vierkant rooster niet naar behoren uitvoeren.

Wanneer word je extern geschorst?

 • 6 rode kaarten
 • Als je je vierkant rooster niet naar behoren voltooid
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident

4.10 Leerlingenraad

Aan het begin van ieder schooljaar worden in elke klas leden voor de leerlingenraad gekozen waar iedereen zich voor kan opgeven. Wij vinden het belangrijk om te weten wat leerlingen van de school vinden en welke ideeën zij hebben. De leerlingenraad komt elk kwartaal bij elkaar, praat mee over belangrijke schoolzaken en organiseert activiteiten in de school.

Naast de leerlingenraad hebben we ook de klankbordgroep voor leerlingen. Eens per 3 maanden wordt met leerlingen besproken hoe het gaat in de school. We delen tips, adviezen en complimenten met elkaar, zodat onze school een fijne, veilige omgeving is om zo het beste uit onszelf te halen.

4.11 Medezeggenschapsraad

Op het ZWC hebben we, naast een leerlingenraad, ook een actieve medezeggenschapsraad, de MR. De MR bestaat uit 2 medewerkers van de school (dhr. Angelista en mevr. Reijnders) een ouder en een leerling.

De MR denkt, praat en beslist mee over het beleid dat de school voert. De MR heeft als taak om het beleid van de school te volgen en te toetsen. Voor veel onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Ook kan de MR ongevraagd advies uitbrengen.

Naast de MR is er ook een klankbordgroep ouders. Deze klankbordgroep komt eens in de 3 maanden bij elkaar om tips, adviezen en complimenten te delen over de school.

4.12 Veiligheidsbeleid

Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. We hebben hiervoor duidelijke regels opgesteld. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie ook een aantal ‘fysieke’ veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen:

4.12.1 Conciërge

Op de school werkt een conciërge. Naast zijn conciërgewerkzaamheden houdt hij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw.

4.12.2 Cameratoezicht

De school heeft cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken.

4.12.3 Schoolstewards

Onderdeel van de opleiding dienstverlening en producten, uitstroomrichting Sport, dienstverlening en veiligheid, is het project Schoolstewards. De leerlingen uit de bovenbouw houden toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw en helpen hiermee de conciërge. De Schoolstewards worden opgeleid om te surveilleren en te bemiddelen bij ongeregeldheden. Ze kunnen ook een bon uitschreven met daarop een passende maatregel, indien nodig.

Voorbeelden van een passende maatregel zijn: kantinecorvee, het schoolplein vegen of mee surveillance lopen.

4.12.4 Preventiemedewerker

Op het Zuid-West College hebben wij een preventiemedewerker. Hij zorgt ervoor dat arbo op de agenda staat van diverse overlegvormen binnen de school. Tevens is hij binnen de school de contactpersoon voor de fysieke en sociale veiligheid. De preventiemedewerker ziet het onderscheid tussen fysieke en sociale veiligheid en kan hiernaar handelen.

4.12.5 Bewaking fietsen

Op de school is een fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstallingen worden met camera’s bewaakt. Wij raden leerlingen aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten. Het stallen van fietsen en andere voertuigen geschiedt op eigen risico.

4.12.6 Wijkagenten

De school heeft directe contacten met een eigen wijkagent. De wijkagenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en – mocht dat nodig zijn- treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken.

4.12.7 BHV-ers en EHBO-ers

De school heeft BHV-ers en EHBO-ers. BHV-ers, bedrijfshulpverleners, bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand. Tijdens een calamiteit dienen alle aanwezigen in het gebouw de instructies van het BHV-personeel op te volgen.

4.12.8 Ontruimingsoefening

De school organiseert minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw en volgen de instructies van de BHV-ers op.

4.12.9 AED

Het Zuid-West College heeft een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend. De AED hangt in de hal van de school.

4.13 Privacybeleid

4.13.1 Privacy leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacystatement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacystatement is te vinden op de website van de school.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we samen met externe deskundigen in het ZAT (zie 6.2). Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacystatement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

4.13.2 Gebruik beeldmateriaal van leerlingen

Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen voor intern gebruik foto’s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto’s en video’s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor een wervingscampagne, in onze brochures, de schoolgids etc. Om dit beeldmateriaal te mogen gebruiken (bijvoorbeeld op de website van de school), vragen wij bij de start van het nieuwe schooljaar ouders/verzorgers van leerlingen tot 16 jaar om toestemming. Als een leerling 16 jaar of ouder is, moet hij/zij zelf daarvoor toestemming geven. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen.

4.13.3 Video-opnames opleidingsschool

Onze school maakt deel uit van een netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs, twee lerarenopleidingen Hoger Beroepsonderwijs en twee universiteiten. Dit netwerk stelt zich ten doel om gezamenlijk docenten op te leiden. In het kader van opleidings- en professionaliseringsdoeleinden van deze docenten in opleiding, kunnen op de school video-opnamen worden gemaakt in klassen. Omdat hierbij mogelijk leerlingen in beeld komen, wordt voor het maken van deze video-opnamen door de school aan ouders toestemming gevraagd. Voor leerlingen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming kunnen geven. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt dat toestemming aan de ouders wordt gevraagd.

4.14 Klachtenregeling

Waar gehakt wordt, vallen spaanders.

Op het Zuid-West College overleggen we veel met elkaar. Niet alleen de medewerkers, maar juist ook de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij het uitvoeren van onze missie: “iedere leerling met gerichte aandacht uitdagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon.”

Nu kan het zijn dat dat u het niet eens bent met de manier waarop bepaalde zaken binnen de organisatie lopen of dat er een gebeurtenis op school is geweest, waarover u een klacht in wilt dienen.

Wij geloven in duidelijke en open communicatie. Wij denken niet in problemen, maar in oplossingen. Blijf niet met een probleem lopen, maar leg het probleem voor aan de school, zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Als de klacht één van de medewerkers van het Zuid-West College betreft, adviseren we de klacht eerst met de medewerker zelf te bespreken. Als de klacht niet goed wordt opgelost, kan deze voorgelegd worden aan de directeur (wnd.) van de school, mevrouw A. (Anne) Sinke. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Iedere klacht wordt serieus in behandeling genomen. We zoeken altijd een voor alle partijen bevredigende oplossing. Mocht er nog onvrede zijn over de manier waarop de klacht wordt afgehandeld, dan kan er contact opgenomen worden met het bestuur van de Scholengroep, in de persoon van de heer M. Hakkenberg, bestuurder a.i. van Scholengroep Den Haag Zuid-West.

Als laatste mogelijkheid kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie, de Landelijke Klachten Commissie voor het Algemeen/Bijzonder onderwijs. Het adres is: Postbus 95572, 2509 CM te Den Haag. Telefoonnummer: 070 – 331 52 52.

De klachtenregeling ligt ter inzage bij ons Servicepunt.

4.15 Jaarplanner

Jaarplanner 2020-2021
DatumActiviteit
31-aug Leerlingen boeken halen Klas 1 & 2: tussen 08.15-12.15 uur Klas 3 & 4: tussen 12.30-16.00 uur
September
1-sepStudiedag 1 - Leerlingen lesvrij
2-sepStart periode 1 Klas 1 t/m 4: introductieactiviteiten - zie brief en Magister
3-sepStart lessen volgens rooster Klas 2: Uithof
4-sepKlas 1: sportmiddag
8-sep 14.15 - 21.00 op uitnodiging mentor intakegesprekken
15-sepPrinsjesdag - Lessen volgens rooster (geen Brede Buurtschool en naschoolse sport)
28-sepLeerjaar 1 & 2: Afname diatoets 0 (t/m vrijdag 16 okt).
29-sep16.30 - 21.00 op uitnodiging mentor intakegesprekken / 19.00 - 20.00 Ouderavond alle 3e Klassen : basis, kader en TL. Voorlichting  ouders & leerlingen examen en PTA.
Oktober
5-oktDag van de leraar
6-okt Schoolfotograaf
13-okt19.00 - 20.30 - ouderklankbord op inschrijving (uitnodiging per e-mail)
19-23 oktHerfstvakantie
25-oktHerfstvakantie ( Start wintertijd) klok uur terug
29-oktovb: RW training / Klas H2D: Cultuurmenu 10.45-12.00 Mesdag Collectie / Klas 4: TL SE-Week 1
30-oktKlas 4: TL SE-Week 1
November
2-novKlas 4: TL SE-Week 1
3-nov13.00 - 15.30 Open lesmiddag groep 8 leerlingen / Klas H3D: Cultuurmenu 10.45-12.00 Kunstmuseum / Klas 4: TL SE-Week 1
5-nov13.00 - 15.30 Open lesmiddag groep 8 leerlingen / Klas H1G: Cultuurmenu 10.45-12.00 Haags Historisch
10-novKlas H2C: Cultuurmenu 9.15-10.30 Huis van het boek
14-nov Divali
16-novDag van het onderwijs ondersteunend personeel / Klas 2: Toetsweek
17-novKlas 2: Toetsweek / Klas 3 & 4: Inhaalmoment LO
18-nov Klas 2: Toetsweek
19-novKlas 2: Toetsweek / Klas 4: Herkansing 4TL SE 1
20-novKlas H1D: Cultuurmenu 13.30-14.45 Muzee scheveningen / Klas 2: Toetsweek / Klas H3A: Cultuurmenu 9.15-10.30 Beelden aan zee / Klas H3B: Cultuurmenu 10.45-12.00 Beelden aan zee
23-nov Klas 3: toetsweek
24-nov Studiedag 2 - Leerlingen lesvrij
25-novKlas 3: toetsweek Klas 2: inhaalmoment (geen herkansing!) gemiste toetsen toetsweek
26-novKlas H2A: Cultuurmenu 10.45-12.00 Panorama Mesdag / Klas H2B: Cultuurmenu 13.30-14.45 Panorama Mesdag / Klas 3: sollicitatietraining ovb
27-nov Klas H1A: Cultuurmenu 10.45-12.00 Kinderboekenmuseum / Klas H3C: Cultuurmenu 9.15-10.30 Beelden aan zee
30-novHerkansing beroepskeuzemodule Klas 3 & 4 per. 1 tijdens praktijkuren
December
1-dec Klas 3 & 4 Herkansing beroepskeuzemodule per. 1 tijdens praktijkuren
3-decKlas 3 BL/KL AVO Herkansingen uur 1 & 2 mentor surveilleert
4-decSinterklaas 5e - 6e uur met mentorklas of andere invulling / Klas 4 BL/KL AVO Herkansingen uur 1 & 2 mentor surveilleert
7-decStart periode 2
11-decKlas H1E: Cultuurmenu 9.15-10.30 Haags Historisch Museum
14-decVoortgangsgesprek ouders 13.45-21.00
15-decVoortgangsgesprek/avond ouders 13.45 - 21.00 Klas 2: bekijkjetoekomstnu beurs - World Forum DH
17-decKlas 1: Sportdag 9.00-11.00 / Klas 2: Sportdag 11.30-14.00 / Kerstgala 19.30-23.00
18-31 dec Kerstvakantie
Januari
1-jan Kerstvakantie
4-janStart lessen vanaf 11:00
6-jan Groep 8: Informatieavond inloop 18:45, start 19:00 uur - eind 20:00 uur
12-jan Klas H1F: Cultuurmenu 10.45-12.00 Haags Historisch Museum
14-18-jan/ Klas 3: TL SE-Week 1 / Klas 4: TL SE-Week 2
19-jan13.00 - 15.30 Extra Open lesmiddag groep 8 / Klas 3: TL SE-Week 1 / Klas 4: TL SE-Week 2
20-janKlas H3F: Cultuurmenu 13.30-14.45 Mauritshuis
22-janLessen vervallen na 12.35 uur / 14.00 - 15.00 Profielkeuze-informatie Klas 2 leerplein / 16.00 - 20.00 Open Huis (1) 2021 voor groep 8
23-jan10.00 - 13.00 Open Huis (2) 2021 voor groep 8
25-janKlas 4 BL/KL - Stage
26-janStudiedag 3 - Leerlingen lesvrij / Klas 4 BL/KL - loopt wel gewoon stage
27-29-janKlas 4 BL/KL - Stage
Februari
1-febIn februari sectordag voor de beroepsgerichte mentorgroepen. Datum nog te bepalen. / Klas 4 BL/KL - Stage
2-febKlas 2 bliksemstages / Klas 4 BL/KL - Stage / Klas 4TL - Afname cito luistertoets FA (Adviesdatum)
3-febGroep 8: Informatieavond inloop 18:45, start 19:00 uur - eind 20:00 uur Klas 4 BL/KL - Stage
4-febKlas 4 BL/KL - Stage
5-febKlas 4 BL/KL - Stage
6-febGroep 8 aanmeldmogelijkheid: school open van 10:00 tot 14:00 uur.
8-febKlas 4 BL/KL deze week 2uur in comp lokaal voor afronding stagemap
11-febKlas 3: Herkansing 3TL SE 1 / Klas 4: Herkansing 4TL SE 2
16-febKlas 2: 19.00 Theoretische voorlichting profielen voor ouders/verzorgers (Uitdelen voorlopige profielkeuze formulieren) / Klas 4: 17.00 – 18.30 uur profielwerkstuk tentoonstelling
22-26-febVoorjaarsvakantie
Maart
1-mrtKlas 4 BL/KL deze week 2uur mentorles obv mentor en KOR in comp lokaal (afronding stagemap)
8-mrtKlas1, 2 & 3: Toetsweek
9-mrtKlas1, 2 & 3: Toetsweek / Klas H3E: Cultuurmenu 10.45-12.00 Kunstmuseum
10-mrtKlas 1, 2 & 3: toetsweek
11-12-mrtKlas 1, 2: Toetsweek / Klas 4: TL SE-Week 3
15-mrtKlas 3 & 4 BL/KL: Herkansing beroepskeuzemodule / Klas 3 & 4 per. 2 tijdens praktijkuren / Klas 4BL/KL: digitale proefexamens NE-EN-WI-BI-EC-MASK (naast proefexamens volgen ze reguliere rooster) / Klas 4: TL SE-Week 3
16-mrtKlas 3 BL/KL: herkansing leerplein / Klas 3 & 4: Inhaalmoment LO / Klas 3 & 4 BL/KL: Herkansing beroepskeuzemodule / Klas 3 & 4 per. 2 tijdens praktijkuren / Klas 4BL/KL: digitale proefexamens NE-EN-WI-BI-EC-MASK  (naast proefexamens volgen ze reguliere rooster) / Klas 4: TL SE-Week 3
17-mrtKlas 4BL/KL: digitale proefexamens NE-EN-WI-BI-EC-MASK  (naast proefexamens volgen ze reguliere rooster)
18-mrtKlas 3 BL/KL AVO Herkansingen uur 1 & 2 mentor surveilleert / Klas 4BL/KL: digitale proefexamens NE-EN-WI-BI-EC-MASK  (naast proefexamens volgen ze reguliere rooster)
19-mrtKlas 2: Uiterlijk vandaag definitieve sector keuzeformulier ingeleverd / Klas H1B: Cultuurmenu 10.45-12.00 Kinderboekenmuseum / Klas 4 BL/KL AVO Herkansingen uur 1 & 2 mentor surveilleert
25-mrt Klas 4 TL - Herkansing SE week 3
26-mrtKlas H1C: Cultuurmenu 9.15-10.30 Muzee scheveningen / Klas 4 BL/KL AVO Herkansingen uur 1 & 2
29-mrtVoortgangsgesprek ouders 13.45-21.00 / Klas 1 & 2: diatoets 1 t/m vrijdag 16 april
30-mrtVoortgangsgesprek ouders 13.45-21.00 / Klas 1: Bliksemstage
April
2-aprGoede vrijdag - Leerlingen lesvrij
4-aprEerste paasdag
5-aprTweede paasdag
6-8-aprKlas 3 BL en KL: Stageperiode 1 Klas 4 BL/KL: CSPE
9-aprKlas 3 BL en KL: Stageperiode 2 Klas 4 BL/KL: CSPE
12-aprStart Ramadan / Klas 3 BL en KL: Stageperiode 1: docenten doen stagebezoeken deze week / Klas 3: Lesfabriek tot en met 16 april / Klas 4 BL/KL: CSPE
13-16-aprKlas 3 BL en KL: Stageperiode 1 / Klas 4 BL/KL: CSPE
19-aprKlas 3 BL/KL deze week 2uur in comp lokaal voor afronding stagemap
23-apr Klas 4: Laatste reguliere lesdag
26-30 aprMeivakantie
Mei
3-7 meiMeivakantie
10-meiKlas 4 TL: Examentraining op uitnodiging Klas 4 BL/KL: Les in AVO vakken volgens rooster
11-meiKlas 4 BL/KL: Les in AVO vakken volgens rooster Klas 4 TL: Examentraining op uitnodiging
12-meiKlas 4 BL/KL: Les in AVO vakken volgens rooster / Klas 4 TL: Examentraining op uitnodiging / Suikerfeest
13-mei Hemelvaartsdag / Suikerfeest
14-meiLeerlingen lesvrij
17-meiKlas 3 TL: Oriënterende stage / Klas 4: start CSE 2021 / Klas 4 TL 13.30 - CE NE / Klas 4 BL/KL Examentraining op uitnodiging
18-meiKlas 3 TL: Oriënterende stage / Klas 4 TL 13.30 - CE WI / Klas 4 BL/KL CE NE
19-meiKlas 3 TL: Oriënterende stage / Klas 4 TL 13.30 - CE FA / Klas 4 TL Examentraining op uitnodiging / Klas 4 BL/KL Examentraining op uitnodiging
20-meiKlas 3 TL: Oriënterende stage / Klas 4 TL 09.00 - CE MASK / Klas 4 BL/KL CE BI/EC
21-meiKlas 3 TL: Oriënterende stage / Klas 4 TL 13.30 - CE EC / Klas 4 BL/KL Examentraining op uitnodiging
23-mei 1e pinksterdag
24-mei2e pinksterdag
25-meiKlas 4 TL 09.00 CE GS Klas 4 BL/KL Examentraining op uitnodiging
26-meiKlas 4 TL 13.30 CE BI Klas 4 BL/KL: CE WI/MASK
27-meiKlas 4 TL 13.30 CE EN Klas 4 BL/KL: Examentraining op uitnodiging
28-meiKlas 4 BL/KL:  CE EN
31-mei3-jun Klas 3 BL/KL: Stageperiode 2
Juni
1-jun3-jun Klas 3 BL/KL: Stageperiode 2 / Klas 4 Buitenlandreis
2-jun3-jun Klas 3 BL/KL: Stageperiode 2 / Klas 4 Buitenlandreis
3-jun3-jun Klas 3 BL/KL: Stageperiode 2 / Klas 4 Buitenlandreis
4-jun Klas 3 BL/KL: Stageperiode 2
7-junKlas 1 en 2 diatoetsen tot en met 18 juni / Klas 3 BL/KL: Stageperiode 2: docenten doen stagebezoeken deze week
8-jun Studiedag 6 - Leerlingen lesvrij Klas 3 BL/KL: Stage gaat gewoon door
9-junKlas 3 BL/KL: Stageperiode 2
10-junKlas 3 BL/KL: Stageperiode 2
11-junKlas 3 BL/KL: Stageperiode 2
14-junKlas 3 BL/KL deze week 2uur in comp lokaal voor afronding stagemap Klas 4: Deze week herkansingen CE? Wordt later bekend gemaakt
17-junKlas 3 TL - SE-Week 2
18-junKlas 3 TL - SE-Week 2
21-junKlas 1, 2 & 3: Toetsweek / Klas 3 TL - SE-Week 2
22-junKlas 1, 2 & 3: Toetsweek / Klas 3 TL - SE-Week 2
23-jun Klas 1, 2 & 3: Toetsweek
24-jun Klas 1 & 2: Toetsweek Klas 4 BL/KL: Einde afnameperiode digitale examens
25-jun 25 vr 25-jun Klas 1 & 2: Toetsweek
28-junKlas 3 BL/KL: Herkansing beroepskeuzemodule per. 3 tijdens praktijkuren
29-junKlas 3 BL/KL: Herkansing beroepskeuzemodule per. 3 tijdens praktijkuren
Juli
1-julKlas 3 BL/KL AVO Herkansingen uur 1 & 2 mentor surveilleert
5-julKlas 1 t/m 3: lessen volgens rooster / Klas 3 TL - Herkansing SE week 2
6-julKlas 1 t/m 3: lessen volgens rooster
7-julKlas 1 t/m 3: les tot 10.45 Kennismakingsdag nieuwe brugklassers
8-julKlas 1 t/m 3: activiteiten tot 11.50
9-julKlas 1 t/m 3: activiteiten tot 11.50 Vanaf 12.00 feestelijke afsluiting schooljaar met leerlingen en personeel
12-julSchoolreis 2021
13-julStudiedag 7 - Leerlingen lesvrij
14-julKlas 1 en 2 boeken inleveren Klas 1 t/m 3 mogelijke mentor activiteit en rapport
15-julKlas 3 en 4 boeken inleveren Klas 1 t/m 3 mogelijke mentor activiteit en rapport
16-julOnder voorbehoud: rapportuitreiking klas 1 t/m 3
17-jul Zomervakantie t/m 29 augustus
Studiedagen (leerlingen lesvrij)
Studiedag 101-09-2020
Studiedag 224-11-2020
Studiedag 326-01-2021
Studiedag 402-04-2021
Studiedag 514-05-2021
Studiedag 608-06-2021
Studiedag 713-07-2021

4.16 Vakantieregeling

Vakantieregeling 2020-2021
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie18-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie22-02-2021 t/m 26-02-2021
Pasen04-04-2021 en 05-04-2021
April/Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart13-05-2021
Pinksteren23-05-2021 en 24-05-2021
Zomervakantie 2020 19-07-2021 t/m 29-08-2021

4.17 De Zuid-West Wegwijzer

Alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar ‘de Zuid-West Wegwijzer’. In deze Wegwijzer staan alle afspraken die we op school hebben.

De Wegwijzer is, net als de schoolgids, een digitaal document. Toch is het handig om bepaalde informatie op papier te hebben, zodat dit makkelijk kan gepakt kan worden als er snel gehandeld moet worden. Daarom krijgt iedereen een zogenoemde KoelkastKaart. Op de KoelkastKaart staan ‘snelle’ gegevens: de naam van de leerling, de klas, het leerlingnummer, de naam en contactgegevens van de mentor, het telefoonnummer van het Servicepunt en de lestijden. Daarnaast staat er een QR-code op de kaart om in de digitale Zuid-West Wegwijzer te komen voor als u meer informatie wilt.

En het woord ‘KoelkastKaart’ zegt het al: de kaart is makkelijk op te hangen, bijvoorbeeld op de koelkast. Daarom leveren we de kaart ook met een ZWC-magneetje.