Index

Zuid-West College

Hoofdstuk 8 Onze resultaten

8.1 Op niveau

In leerjaar 1, 2 en 3 nemen we, naast de reguliere toetsen, ook de Diatoetsen af. Met de Diatoetsen kunnen we de sterke en ontwikkelpunten van de leerling zien. Hiermee kunnen wij, samen met de leerling, de juiste ondersteuning opzetten in de klas en daarbuiten. We doen dit aan de hand van referentieniveaus.

We hanteren daarbij de volgende normen:

LeerjaarNederlandsEngelswiskunde
Basis
Eind 11FNaar A1Naar 1F
Eind 21F / Naar 2FA1Naar 2F
Eind 3Naar 2FNaar A2Naar 2F
Kader
Eind 11F / Naar 2FNaar A11F
Eind 2Naar 2FA1Naar 2F
Eind 3Naar 2F / 2FNaar A2Naar 2F
Mavo
Eind 1Naar 2FA1Naar 2F
Eind 2Naar 2FNaar A2Naar 2F
Eind 3Naar 2F / 2FA22F
Havo
Eind 12FA1 / Naar A2Naar 2F
Eind 22FNaar A2 / A22F

In leerjaar 4 is het slagingspercentage en het gemiddelde cijfer onze richtlijn of de leerling op niveau zit.

Onderstaande tabel geeft weer hoe onze leerlingen eind schooljaar 2022-2023 gemiddeld hebben gescoord:

LeerjaarNederlandsEngelsWiskunde/rekenen
Basis
Eind 11FA1Naar 1F
Eind 21FA1Naar 1F
Eind 31FNaar A21F
Eind 4100% geslaagdgemiddeld cijfer6,9
Kader
Eind 11FA11F
Eind 2Naar 2FA1Naar 2F
Eind 3Naar 2FA1Naar 2F
Eind 4100% geslaagdgemiddeld cijfer6,8
Mavo
Eind 1Naar 2FA1Naar 2F
Eind 2Naar 2FA2Naar 2F
Eind 32FA2Naar 2F
Eind 4100% geslaagdgemiddeld cijfer7,0

8.2 Doorstroomgegevens

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe onze leerlingen aan het eind van schooljaar 2022-2023 hun schoolloopbaan voortzetten. Dit noemen we de zogenaamde IDU-gegevens. IDU staat voor instroom, doorstroom en uitstroom.

IDU 2022-2023
Leerjaar + niveauBSAgeslaagdgezaktbevorderddoubleuropstroomafstroomuitstroom
1 Kompas-/KoersKlas basisB + BL/KL (lwoo)97%3%11%3%9%
1 KoersKlas kaderK + KL/TL (lwoo)100%20%20%
1 KoersKlas mavoTL (lwoo) + TL/H100%8%21%
2 Kompas-/KoersKlas basis98%2%20%6%
2 KoersKlas kader100%38%7%2%
2 KoersKlas mavo100%11%22%11%
3 basis100%17%
3 kader100%2%2%
3 mavo100%
4 basis100%100%
4 kader100%100%
4 mavo100%100%

De uitleg bij de tabel:

  • BSA: het basisschooladvies waarmee de leerlingen in leerjaar 1 zijn ingestroomd
  • geslaagd: het percentage leerlingen dat in leerjaar 4 een diploma heeft gekregen
  • gezakt: het percentage leerlingen dat in leerjaar 4 geen diploma heeft gekregen
  • bevorderd: het percentage leerlingen dat is overgegaan naar het volgende leerjaar
  • doubleur: het percentage leerlingen dat is blijven zitten in hetzelfde leerjaar
  • opstroom: het percentage leerlingen dat is overgegaan naar een hoger niveau
  • afstroom: het percentage leerlingen dat is overgaan naar een lager niveau
  • uitstroom: het percentage leerlingen dat van school is weggegaan. Dit kan komen door bijvoorbeeld een verhuizing of een zorgtraject.

8.3 Scholen op de kaart

Via de site ‘Scholen op de kaart’ krijgt u inzicht in onze school.

Wat zijn de resultaten van de afgelopen jaren? Hoe tevreden zijn de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)? Uit welke buurten komen de leerlingen die op het ZWC zitten?

De informatie op deze site komt rechtstreeks van de overheid. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

De informatie over het Zuid-West College vindt u hier.

8.4 Kwaliteitszorg

Hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs borgen, kunt u lezen in H2.5, ‘onze instrumenten’.