Index

Zuid-West College 2020/2021

Hoofdstuk 9 Onze kosten

9.1 Ouder- en overige bijdragen

Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vragen we een ouderbijdrage. Het onderstaande overzicht geeft weer hoeveel de ouderbijdrage per schooljaar betreft:

Naast de gratis leermiddelen zijn er ook nog leermiddelen die door de leerling zelf aangeschaft moeten worden. Deze leermiddelen en de bijdragen vindt u online in het digitale ouderportaal. Door deze leermiddelen collectief in te kopen, zorgt het Zuid-West College ervoor dat u goedkoper uit bent en dat alle leerlingen over dezelfde materialen beschikken. U bent niet verplicht om deze leermiddelen via school aan te schaffen, maar dit betekent wel dat u deze materialen dan zelf zal moeten aanschaffen. Overleg dan even met de docent aan welke eisen het materiaal moet voldoen. Het Zuid-West College organiseert voor de eersteklassers een kamp of een introductieactiviteit: u wordt hierover geïnformeerd. Niet in bezit van juiste leermiddelen? Is het kind niet in het bezit van de juiste leermiddelen (bijv. kleding of materialen), dan kan het geweigerd worden de les bij te wonen.

9.2 Ooievaarspas

Is uw kind in het bezit van een (Haagse) Ooievaarspas? Dan is de kans groot dat de Gemeente Den Haag een vergoeding voor uw kind aan de school betaalt. Neem bij het ophalen van de boeken de Ooievaarspas mee zodat deze gescand kan worden. U heeft dan kans dat u minder hoeft te betalen.

9.3 Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Den Haag is een stichting die zich, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren, richt op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura (computers, fietsen, sportkleding, muziekinstrumenten) wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen op school of in het verenigingsleven. Zo kan de stichting bijvoorbeeld ook benaderd worden om de schoolreis rechtstreeks aan de school te betalen.

9.4 Boekenfonds

Het Zuid-West College heeft een eigen boekenfonds. Dat wil zeggen dat de school de boeken inkoopt en uitleent aan de leerlingen. De boeken worden hetzij als nieuwe boeken, hetzij als in goede staat verkerende gebruikte boeken ter beschikking gesteld. De boeken zijn en blijven eigendom van het boekenfonds van de school.

Omdat de boekenpakketten veel geld waard zijn en de school deze aan het eind van het schooljaar graag weer in goede staat terug wil ontvangen, wordt een waarborgsom in rekening worden gebracht. De borg wordt bij de start van de schoolcarrière van uw kind in rekening gebracht en blijft de gehele schoolcarrière staan. Aan het eind van de schoolcarrière zal, mits alle boeken zijn ingeleverd en eventuele schadenota’s zijn voldaan, de borg teruggestort worden op het bij ons bekende rekeningnummer. U bent niet verplicht deze waarborgsom te betalen.

U kunt op de “Overeenkomst Ouderbijdragen” aangeven of u de borg wel of niet wilt betalen. De overeenkomst vindt u via het digitale ouderportaal. Betaalt u de borg niet, dan geldt de bruikleenovereenkomst boekenpakket; deze kunt in het digitale ouderportaal terugvinden. Voor de leerlingen van het Zuid-West College bedraagt de waarborgsom voor het boekenpakket € 50,00.

9.5 Verzekeringen via school

Het Zuid-West College heeft voor alle leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Ongevallenverzekering Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staan van medewerkers en gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk een andere door school aangegeven plaats en omgekeerd. Voor zover nodig is de dekking eveneens van kracht tijdens stagewerkzaamheden en het rechtstreeks gaan van en komen naar de stageplaats. Verzekerde bedragen ongevallenverzekering:

  • In geval van overlijden € 12.500,-
  • In geval van invaliditeit € 50.000,-
  • In geval van geneeskundige kosten € 2.500,-
  • In geval van tandheelkundige kosten* € 5.000,– *

De dekking voor de tandheelkundige kosten is slechts van kracht indien deze kosten niet verhaalbaar zijn bij een primaire verzekering. Dus de kosten dienen eerst geclaimd te worden bij de eigen zorgverzekeraar. Kosten kunnen gedeclareerd worden met originele facturen en de kopiepolis van de eigen verzekeringsmaatschappij.

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Voor alle leerlingen is een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht ten behoeve van leerlingen die deelnemen aan schoolreisjes, kamp of excursies.