Index

Zuid-West College

Hoofdstuk 9 Onze kosten

9.1 Vrijwillige ouderbijdrage en overige bijdragen

Wij proberen ons volledige onderwijs zo veel mogelijk te bekostigen van de lumpsum (jaarlijks budget voor de kosten van materiaal en personeel van de Rijksoverheid), subsidies en sponsoren.

Voor sommige activiteiten vragen wij een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Uw kind kan niet worden uitgesloten van deelname wanneer niet betaald is. Uitsluiting kan wel als een vooraf ingesteld maximum aantal deelnemers bereikt is of als sanctie.

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is en niet kan leiden tot uitsluiting, kan het zijn dat een activiteit niet plaats kan vinden, omdat de bestaande middelen niet toereikend zijn.

De school betaalt voor de volgende activiteiten:

lesgebondenbuitenschoolsefeestcommissieorganisatorisch
LessenNaschoolse sportSchoolfeestenSchoolfoto
Bijlessen (ZW-uren)ZwemlessenSinterklaas Sportshirt
Huiswerkbegeleiding (ZW-uren)KunstworkshopsKerstweekT.O.P.-kleding
SchoolboekenICT-workshopsRamadan (schooliftar)Schorten
ChromebookDrama-workshopsHoliKluisje
ExcursiesIntroductieLoveweekToetspapier
ProjectenJaarafsluitingPasenOverige materialen
Trainingen ExcursiesDiplomeringWifi
ExtraatjesKopiëren/printen

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor de volgende activiteiten:

Reizen
Kamp leerjaar 1€50 - €100
Kamp leerjaar 2€50 - €100
Stedentrip leerjaar 3€50 - €100
Buitenlandreis leerjaar 4€50 - €100
Schoolreis pretpark€30

U ontvangt voor deze activiteiten een betaallink per mail.

U bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van:

Sportschoenen
Sportbroek
Sporthoofddoek
Schooltas
Gevulde etui
Schriften / map
Rekenmachine
Verzekering Chromebook *
Vervoer **

* zie paragraaf 9.3

** Hiermee wordt het vervoer van huis naar school en vice versa bedoeld. Vervoer bij activiteiten van school wordt bekostigd door de school.

Met vragen of opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u uitsluitend via e-mail terecht bij ons contactpersoon. Het e-mailadres is: [email protected]

9.2 Stichting Leergeld Den Haag

Het is mogelijk om een vergoeding aan te vragen bij Stichting Leergeld Den Haag als tegemoetkoming in de schoolkosten.

Stichting Leergeld Den Haag is een stichting die zich, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren, richt op kinderen van 4 tot 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura (computers, fietsen, sportkleding, muziekinstrumenten) wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen op school of in het verenigingsleven.

Voor meer informatie kunt u terecht op deze website.

9.3 Verzekering Chromebook

Het Zuid-West College geeft iedere leerling een solide Chromebook die speciaal ontwikkeld is voor het onderwijs. Er wordt een uitgebreide fabrieksgarantie bijgeleverd voor vier jaar. Deze garantie dekt defecten als gevolg van disfunctioneren van het apparaat, welke niet zijn veroorzaakt door schades van buitenaf. Desondanks kan er natuurlijk altijd wat gebeuren met het apparaat wat niet onder garantie valt. Om het Chromebook tegen onverwachte of onbedoelde schades te dekken, bieden wij via school een OCG van Buyitdirect aan. Het bedrag voor dit OCG pakket bedraagt €110. Voor dit bedrag is het Chromebook voor vier jaar gedekt tegen val-, stoot-, brand- en waterschade en diefstal (met sporen van braak). Per schademelding geldt een eigen risico van €30,00. In deze periode van 4 jaar kan er 3 keer een schade gemeld worden. Bij total loss verklaring van het Chromebook, ontvangt u een nieuwe Chromebook.

Afsluiten garantiepakket

U kan het garantiepakket direct na ontvangst van uw Chromebook afsluiten via de volgende website:

https://lucasonderwijs.ccvshop.nl

Het garantie pakket dient uiterlijk 3 dagen na ontvangst van het Chromebook afgesloten te worden.

De garantie termijn gaat in op het moment dat de leerling het Chromebook ontvangt van school. Hiermee borgen we dat het eerste transport van uw Chromebook van school naar huis ook is afgedekt. U moet dan wel binnen drie dagen na ontvangst van de Chromebook het OCG pakket afsluiten. De voorwaarden voor dit pakket kunt u vinden op ons garantieportaal. U kunt uiteraard ook besluiten om zelf een verzekering af te sluiten (bijvoorbeeld als onderdeel van uw inboedelverzekering). In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de schade.

9.4 Verzekeringen via school

Het Zuid-West College heeft voor alle leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reis- en annuleringsverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staan van medewerkers en gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk een andere door school aangegeven plaats en omgekeerd. Voor zover nodig is de dekking eveneens van kracht tijdens stagewerkzaamheden en het rechtstreeks gaan van en komen naar de stageplaats. Verzekerde bedragen ongevallenverzekering:

  • In geval van overlijden € 12.500,-
  • In geval van invaliditeit € 60.000,-
  • In geval van geneeskundige kosten € 3.000,-
  • In geval van tandheelkundige kosten* € 3.000,- *
  • Maximale reiskosten t.b.v. ouders / verzorgers van en naar het ziekenhuis  € 100,-

De dekking voor de geneeskundige en tandheelkundige kosten is slechts van kracht indien deze kosten niet verhaalbaar zijn bij een primaire verzekering. Dus de kosten dienen eerst geclaimd te worden bij de eigen zorgverzekeraar. Kosten kunnen gedeclareerd worden met originele facturen en de kopiepolis van de eigen verzekeringsmaatschappij.

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Voor alle leerlingen is een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht ten behoeve van leerlingen die deelnemen aan schoolreizen, kamp of excursies. Ook als dit naar het buitenland is.