Index

Zuid-West College

Hoofdstuk 9 Onze kosten

9.1 Vrijwillige ouderbijdrage en overige bijdragen

Er zijn kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet vergoed worden door de overheid. Hieronder volgt een toelichting op de kosten die wij in rekening brengen:

Vrijwillige ouderbijdrage
bedragleerjaar 1leerjaar 2leerjaar 3leerjaar 4
Kluisje€15X
Verzekeringskosten (niet voor het Chromebook)€10XXXX
ICT Kosten€10XXXX
Cultuurbijdrage€10XXXX
Overige kosten€35XXXX
Overige bijdragen
bedragleerjaar 1leerjaar 2leerjaar 3leerjaar 4
Buitenschoolse activiteiten€30XXXX
Diploma-uitreiking€10X
Introductie- / afsluitende activiteiten€30XXXX
Schoolfoto€15XXXX
Sportshirt€10XXXX

Toelichting:

Ouderbijdragen

 • Cultuurbijdrage; deze bijdrage zal worden gebruikt om culturele activiteiten te organiseren voor alle leerlingen
 • ICT; van deze bijdrage betalen wij de aanschaf en het onderhoud voor licenties en we vervangen computers en schaffen chromebooks aan
 • Kluisje; dit is een bijdrage voor het onderhoud en eventuele vervangen van een kluisje
 • Overige kosten; met dit geld kunnen we kleine feestjes en vieringen organiseren, we hebben ook een ouder- en leerlingenraad de kosten hiervoor worden ook van deze bijdrage betaald. Ook krijgt elke leerling een kopieerpasje zodat de leerlingen op school gebruik kunnen maken van de kopieer/printmachines.
 • Verzekeringskosten (niet voor de tablet en/of chromebook); we hebben een ongevallen- en reisverzekering afgesloten voor al onze leerlingen de kosten van deze verzekering wordt van deze bijdrage betaald.

Overige bijdragen

 • Buitenschoolse activiteiten; de school organiseert regelmatig sportieve activiteiten buiten de school. Denk dan bijvoorbeeld aan de klimmuur of strandactiviteiten. Zonder deze bijdrage kunnen wij geen buitenschoolse activiteiten meer aanbieden
 • Diploma uitreiking; We willen groots vieren dat de examenleerlingen geslaagd zijn en vragen daarvoor een kleine bijdrage om er een feestje van te maken!
 • Introductie- / afsluitende activiteiten; Wij starten en eindigen het schooljaar met activiteiten. Denk dan bijvoorbeeld aan een afsluitende barbecue met al onze leerlingen
 • Schoolfoto;
 • Sportshirt;

Voor het introductiekamp in de brugklas en de buitenlandreis in de vierde klas wordt een aparte factuur opgemaakt.

NB.: alle ouderbijdragen in het onderwijs zijn vrijwillig.

9.2 Stichting Leergeld Den Haag

Het is mogelijk om een vergoeding aan te vragen bij Stichting Leergeld Den Haag als tegemoetkoming in de schoolkosten.

Als u in bezit bent van de Ooievaarspas, dan kunt u onder andere de volgende zaken aanvragen bij Leergeld:

 • Schoolspullenpas
 • Bijdrage voor kamp en reizen
 • Mobiele telefoon
 • OV-abonnement
 • Fiets
 • Etc.

Stichting Leergeld Den Haag is een stichting die zich, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren, richt op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura (computers, fietsen, sportkleding, muziekinstrumenten) wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen op school of in het verenigingsleven.

Voor meer informatie kunt u terecht op deze website.

9.3 Verzekeringen via school

Het Zuid-West College heeft voor alle leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Ongevallenverzekering Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staan van medewerkers en gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk een andere door school aangegeven plaats en omgekeerd. Voor zover nodig is de dekking eveneens van kracht tijdens stagewerkzaamheden en het rechtstreeks gaan van en komen naar de stageplaats. Verzekerde bedragen ongevallenverzekering:

 • In geval van overlijden € 12.500,-
 • In geval van invaliditeit € 50.000,-
 • In geval van geneeskundige kosten € 2.500,-
 • In geval van tandheelkundige kosten* € 5.000,– *

De dekking voor de tandheelkundige kosten is slechts van kracht indien deze kosten niet verhaalbaar zijn bij een primaire verzekering. Dus de kosten dienen eerst geclaimd te worden bij de eigen zorgverzekeraar. Kosten kunnen gedeclareerd worden met originele facturen en de kopiepolis van de eigen verzekeringsmaatschappij.

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Voor alle leerlingen is een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht ten behoeve van leerlingen die deelnemen aan schoolreisjes, kamp of excursies.