Index

Zuid-West College 2020/2021

Hoofdstuk 1 Ons voorstellen

Het Zuid-West College is een vmbo-school met ±500 leerlingen en ±75 medewerkers in het stadsdeel Escamp, Den Haag. Samen werken we aan onze missie:

“Iedere leerling met gerichte aandacht uitdagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon.”

Wij gaan voor jouw en óns perspectief: kwalitatief, betekenisvol en gedifferentieerd onderwijs, in een kleinschalige, realistische leeromgeving. Waar wij – onze medewerkers en onze leerlingen – elkaar zien en (er)kennen en samen werken aan een plezierige en rendabele schooltijd!

1.1 Schoolgegevens

SchoolZuid-West College
BRIN-nummer20MM
AdresBeresteinlaan 627
2542 JR Den Haag
Telefoon070 – 308 98 98
E-mailzuidwestcollege@sgzuidwest.nl
Websitewww.zuidwestcollege.nl

1.2 Opleidingen

Het Zuid-West College is een algemeen bijzonder vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, met de niveaus:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (basis, BL)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (kader, KL)
 • Mavo (theoretische leerweg, TL)

Bij het advies van de basisschool kan ook ‘lwoo’, leerwegondersteunend onderwijs, gegeven zijn. Een leerling met een lwoo-advies is ook van harte welkom op het ZWC. Wij bieden maatwerk voor deze leerlingen. Hierover vindt u verderop in deze schoolgids meer (H3.2 en H5.4).

Het Zuid-West College biedt de profielen:

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Dienstverlening en producten,
  met de uitstroomrichtingen:

  • ICT
  • Sport, dienstverlening en veiligheid

Wij bieden de profielen op alle niveaus aan.

1.3 Bestuurlijke organisatie

Het Zuid-West College is onderdeel van Scholengroep Den Haag Zuid-West (SGDHZW). De Scholengroep verzorgt voortgezet onderwijs in  het  stadsdeel Escamp in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Veel leerlingen wonen in de omgeving van de scholen, maar alle scholen zijn ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

SGDHZW is een algemeen bijzondere scholengemeenschap met 1.600 leerlingen en circa 250 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd op drie locaties in Den Haag. De drie scholen (Zuid-West College, Roemer Visscher College, Wateringse Veld College) zijn onderdeel van de Scholengroep Den Haag Zuid-West, maar profileren zich als onderscheidende scholen met ieder hun eigen onderwijsaanbod.

Het aanbod van SGDHZW kenmerkt zich door diversiteit. Gezamenlijk bieden de scholen een breed onderwijsaanbod van vmbo-basis (inclusief leerwegondersteunend onderwijs) tot en met (tweetalig) vwo. Eén ding hebben de scholen gemeen: ze streven naar een individuele benadering van de leerlingen om zo het maximale uit elke leerling te halen. Elke school van de Scholengroep heeft een eigen profiel en pedagogische, didactische werkwijze. De scholen werken nauw met elkaar samen om van elkaar te leren. Gezamenlijk streven we naar uitstekend onderwijs en naar een continue verbetercultuur op de scholen.

Alle scholen werken samen met de buurt en dragen bij aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. SGDHZW werkt samen met diverse maatschappelijke organisaties in de wijk en is gesprekspartner in de planontwikkeling van het stadsdeel.

SGDHZW heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur: M. Hakkenberg, Raad van Bestuur a.i.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: mevrouw drs. N. Dukker, mevrouw dr. C. Verhoeff, de heer dr. K. van Eijck, de heer J. Kuijper en de heer drs. R. Rust.

Contact
De Raad van Toezicht is te bereiken via het bestuurssecretariaat:
Raad van Toezicht Scholengroep Den Haag Zuid-West
Postbus 45648
2504 BA Den Haag
T. 070 308 9884
E. s.vasmuth@sgzuidwest.nl
W. www.sgzuidwest.nl