Index

Zuid-West College

Hoofdstuk 1 Ons voorstellen

Het Zuid-West College is een vmbo-school met ±500 leerlingen en ±75 medewerkers in het stadsdeel Escamp, Den Haag. Samen werken we aan onze missie:

“Iedere leerling met gerichte aandacht uitdagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon.”

Wij gaan voor jouw en óns perspectief: kwalitatief, betekenisvol en gedifferentieerd onderwijs, in een kleinschalige, realistische leeromgeving. Waar wij – onze medewerkers en onze leerlingen – elkaar zien en (er)kennen en samen werken aan een plezierige en rendabele schooltijd!

1.1 Schoolgegevens

SchoolZuid-West College
BRIN-nummer20MM00
AdresBeresteinlaan 627
2542 JR Den Haag
Telefoon070 – 308 98 98
E-mail[email protected]
Websitewww.zuidwestcollege.nl

1.2 Opleidingen

Het Zuid-West College is een algemeen bijzonder vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, met de niveaus:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (basis, BL)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (kader, KL)
 • Mavo (theoretische leerweg, TL)

Bij het advies van de basisschool kan ook ‘lwoo’, leerwegondersteunend onderwijs, gegeven zijn. Een leerling met een lwoo-advies is ook van harte welkom op het ZWC. Wij bieden maatwerk voor deze leerlingen. Hierover vindt u verderop in deze schoolgids meer (H3.2 en H5.4).

Naast het vmbo biedt het ZWC ook een ISK-afdeling.

Het Zuid-West College biedt de profielen:

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Dienstverlening en producten,
  met de uitstroomrichtingen:

  • ICT
  • Sport, dienstverlening en veiligheid

Wij bieden de profielen op alle niveaus aan.

1.3 Bestuurlijke organisatie

Het Zuid-West College is onderdeel van Lucas Onderwijs.

Meer informatie over Lucas Onderwijs vindt u op deze website.

Binnen Lucas Onderwijs zijn we onderdeel van de regio Westland en Den Haag Zuidwest.