Index

Zuid-West College

Hoofdstuk 1 Ons voorstellen

Het Zuid-West College is een vmbo- en ISK-school met ±600 leerlingen en ±100 medewerkers in het stadsdeel Escamp, Den Haag. Samen werken we aan onze missie:

“Iedere leerling met gerichte aandacht uitdagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon.”

Wij gaan voor jouw en óns perspectief: kwalitatief, betekenisvol en gedifferentieerd onderwijs, in een kleinschalige, realistische leeromgeving. Waar wij – onze medewerkers en onze leerlingen – elkaar zien en (er)kennen en samen werken aan een plezierige en rendabele schooltijd!

1.1 Schoolgegevens

SchoolZuid-West College
BRIN-nummer20MM00
AdresBeresteinlaan 627
2542 JR Den Haag
Telefoon070 – 308 98 98
E-mail[email protected]
Websitewww.zuidwestcollege.nl

1.2 Opleidingen

Het Zuid-West College is een algemeen bijzonder vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, met de niveaus:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (basis, BL)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (kader, KL)
 • Mavo (theoretische leerweg, TL)

Bij het advies van de basisschool kan ook ‘lwoo’, leerwegondersteunend onderwijs, gegeven zijn. Een leerling met een lwoo-advies is ook van harte welkom op het ZWC. Wij bieden maatwerk voor deze leerlingen. Hierover vindt u verderop in deze schoolgids meer (H3.2 en H5.4).

Het Zuid-West College biedt de profielen:

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Dienstverlening en producten,
  met de uitstroomrichtingen:

  •  ICT
  • Sport, dienstverlening en veiligheid

Wij bieden de profielen op alle niveaus aan.

Naast het vmbo heeft het ZWC ook een ISK-afdeling. Op onze ISK-afdeling (of Eerste Opvang Anderstaligen) zijn leerlingen welkom die korter dan twee jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet beheersen. Binnen één of twee jaar leren ze de taal en gaan ze verder in het vervolgonderwijs: vwo/havo, mavo, vmbo-kader, vmbo-basis of MBO . We kunnen leerlingen plaatsen tussen de 12 en 15,5 jaar.

1.3 Bestuurlijke organisatie

Het Zuid-West College is onderdeel van Lucas Onderwijs.

Meer informatie over Lucas Onderwijs vindt u op deze website.

Binnen Lucas Onderwijs zijn we onderdeel van de regio Westland en Den Haag Zuidwest.