Index

Zuid-West College

Hoofdstuk 3 Ons onderwijs

Wij gaan voor jouw en óns perspectief: kwalitatief, betekenisvol en gedifferentieerd onderwijs, in een kleinschalige, realistische leeromgeving. Waar wij – onze medewerkers en onze leerlingen – elkaar zien en (er)kennen en samen werken aan een plezierige en rendabele schooltijd!

Bovenstaande alinea komt vaker terug in deze schoolgids. Het is een mooie tekst, maar: hoe gebeurt dit dan op het Zuid-West College? In dit hoofdstuk leggen we uit hoe ons onderwijs werkt.

3.1 Toelatingsbeleid

Op het Zuid-West College dagen wij iedere leerling met gerichte aandacht uit om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon.

De brugklasleerlingen op het Zuid-West College worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool (BSA). Dit advies is bindend.

Op het Zuid-West College is voor schooljaar 2025-2026 plaats voor ongeveer 122 leerlingen in leerjaar 1. De capaciteit en het aantal klassen per brugklastype zijn als volgt:

Het aantal klassen in bovenstaand overzicht is een indicatie en een ideale verdeling. De definitieve basisschooladviezen en het daadwerkelijke aantal aanmeldingen per niveau bepalen uiteindelijk het definitieve aantal klassen per brugklastype.

Bij leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) nodig hebben, is didactisch, intelligentie- en/of sociaal-emotioneel onderzoek vereist. Deze onderzoeken dienen reeds op het PO te zijn afgenomen.

Wanneer er een grote discrepantie is tussen het basisschooladvies en de testgegevens van de leerling, wordt er door de aannamecommissie contact opgenomen met de toeleverende basisschool.

De aannamecommissie van het Zuid-West College kan een aangemelde leerling afwijzen, wanneer de school niet de gevraagde ondersteuning kan aanbieden. De ondersteuning die het Zuid-West College kan bieden is na te lezen in het schoolondersteuningsprofiel.

Onze ISK heeft een capaciteit voor 120 leerlingen verdeeld over 8 klassen. We maken hierbij onderscheid tussen A0-/A1-, A2-/B1- en alfaklassen. De capaciteit in de ISK is een dagkoers.

3.2 KompasKlas (advies basis LWOO)

Leerlingen met een basis lwoo-advies (BL LWOO) kunnen bij ons terecht in de KompasKlas.

De KompasKlas is een klas met maximaal 16 leerlingen en wordt begeleid door een groepsdocent. Dit is ook de mentor. De mentor geeft meerdere vakken en kan hierdoor goed zicht houden op de voortgang van de leerling en zorgt zo voor een veilige leer- en leefomgeving.

De leerlingen in de KompasKlas hebben een eigen lokaal en gaan alleen het gebouw in voor kunst, LO en de beroeps- en keuzemodulen.

De KompasKlas is voor leerjaar 1 en 2. Als een leerling in klas 3 zit, dan moet de leerling op het juiste niveau zitten.

Wat bieden we in de KompasKlas?

 • Weekplanners

In deze klas wordt gewerkt met weekplanners. In de weekplanner staan per vak de leerdoelen waaraan de leerling die week gaat werken. Om deze leerdoelen te behalen moeten opdrachten gemaakt worden. Wanneer het leerdoel behaald is, tekent de docent dit af. Op deze manier leren we de leerlingen ook plannen en organiseren.

 • Beroeps- en keuzemodules

In de onderbouw maken de leerlingen kennis met onze profielen: zorg en welzijn, economie en ondernemen en dienstverlening en producten, met de uitstroomrichtingen ICT en sport, dienstverlening en veiligheid. In klas 1 worden alle profielen aangeboden, in klas 2 mogen de leerlingen een keuze maken. Tijdens de modules wordt praktisch gewerkt op ons Leerplein. Zo wordt er bij zorg en welzijn bijvoorbeeld gekookt en bruidskapsel gemaakt. Bij economie en ondernemen wordt de etalage ingericht en wordt een bedrijfsplan opgesteld. Bij ICT wordt geleerd hoe je moet programmeren en kunnen er mooie dingen gemaakt worden met de 3D-printer. En bij sport, dienstverlening en veiligheid voel je hoe het is om als beveiliger aan de slag te gaan en leer je bijvoorbeeld een sportdag organiseren.

De bevindingen van de leerlingen worden verwerkt in hun LOB-dossier, zodat ze later een goede keuze kunnen maken voor hun vervolgstudie.

 • Losse vakken

Alle vakken worden los aangeboden. Zo geven we geen ‘mens & natuur’, maar biologie en natuur-/scheikunde. Ook geven we geen ‘mens & maatschappij’, maar geschiedenis, maatschappijleer en economie. Door de vakken los aan te bieden is de aansluiting op de bovenbouw (waar ook losse vakken gegeven worden) beter en is de kans om op te stromen naar een hoger niveau makkelijker.

 • Persoonlijk ontwikkelrapport

Al onze leerlingen hebben een persoonlijk ontwikkelrapport. In dit rapport staan de behaalde cijfers en wordt, met behulp van RTTI, OMZA en Diatoetsen, gekeken waar de sterke en ontwikkelpunten en de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen liggen. Zowel de vakdocenten áls de leerling vullen acties in om zo te zorgen dat de juiste begeleiding geboden kan worden en een prachtig vmbo-diploma gehaald kan worden.

 • ZW-uren

Onze leerlingen krijgen ZW-uren aangeboden, ‘Zuid-West-uren’ of ‘Zelfstandig Werken-uren’. Een aantal lesuren in de week mogen de leerlingen, aan de hand van de weekplanner en hun ontwikkelrapport, zelf een keuze maken wat ze dat uur gaan doen. De keuze kan zijn: ondersteuning, verdieping of talentontwikkeling. Het keuzeproces gaat via Magister en wordt begeleid door de mentor.

ZW-uren
OndersteuningVerdiepingTalentontwikkeling
Bijles NederlandsEen vak naar keuzeNaschoolse sport
Bijles EngelsT.O.P.Kunstworkshops
Bijles wiskundeSamenwerkenMuziekworkshops
Bijles rekenenStiltetijdDramaworkshops
HuiswerkbegeleidingTypecursusICT-workshops
StudievaardighedenCursus jongerenrechtbankZwemdiploma halen
Een vak naar keuzeprofielwerkstukbegeleiding

De ZW-uren zijn onderdeel van het verplichte curriculum en worden daarom gratis aangeboden.

 • Sociale vaardigheidstraining 

Alle leerlingen krijgen in groepsverband trainingen aangeboden op het gebied van sociale vaardigheid. De trainingen zijn gericht op het neerzetten van een veilige, fijne groepssfeer, waar ruimte is om te ontwikkelen als leerling en als persoon.

3.3 KoersKlas (advies basis, kader en mavo (LWOO))

Leerlingen met de volgende adviezen kunnen geplaatst worden in de KoersKlas:

 • Basis (BL)
 • Basis/kader (met of zonder lwoo) (BL/KL (LWOO))
 • Kader (met of zonder lwoo) (KL (LWOO))
 • Kader/theoretisch (met of zonder lwoo) (KL/TL (LWOO))
 • Theoretisch (mavo) (met of zonder lwoo) (TL (LWOO))
 • Theoretisch (mavo)/havo

We hebben 3 soorten KoersKlassen:

 • KoersKlas basis (voor BL en BL/KL (LWOO))
 • KoersKlas kader (voor KL en KL/TL (LWOO))
 • KoersKlas mavo (voor TL (LWOO) en TL/mavo/havo)

In alle KoersKlassen is de mogelijkheid om op te stromen naar een hoger niveau. Zo kan in de KoersKlas basis opgestroomd worden naar kader, in de KoersKlas kader kan opgestroomd worden naar mavo (TL) en in de KoersKlas mavo kan opgestroomd worden naar de havo.

In de KoersKlas wordt lesgegeven op 2 niveaus en wordt gebruikt gemaakt van leer- en werkboeken op 2 niveaus, om beter te kunnen differentiëren werken we ook met Chromebooks. Daarnaast wordt er ook getoetst op 2 niveaus. Dat betekent dat er op het rapport twee kolommen met behaalde cijfers staan.

Het opstromen wordt onderbouwd met het persoonlijk ontwikkelrapport. Als blijkt dat een leerling meer aan kan, dan zetten we acties in, om te zorgen dat de leerling ook meer krijgt.

De KoersKlas basis heeft een maximum van 18 leerlingen.
De KoersKlas kader heeft een maximum van 24 leerlingen.
De KoersKlas mavo heeft een maximum van 28 leerlingen.

De KoersKlas is voor leerjaar 1 en 2. Als een leerling in klas 3 zit, dan moet de leerling op het juiste niveau zitten.

Wat bieden we in de KoersKlas?

 • Weekplanners

In deze klas wordt gewerkt met weekplanners. In de weekplanner staan per vak de leerdoelen waaraan de leerling die week gaat werken. Om deze leerdoelen te behalen moeten opdrachten gemaakt worden. Wanneer het leerdoel behaald is, tekent de docent dit af. Op deze manier leren we de leerlingen ook plannen en organiseren.

 • Beroeps- en keuzemodules

In de onderbouw maken de leerlingen kennis met onze profielen: zorg en welzijn, economie en ondernemen en dienstverlening en producten, met de uitstroomrichtingen ICT en sport, dienstverlening en veiligheid. In klas 1 worden alle profielen aangeboden, in klas 2 mogen de leerlingen een keuze maken. Tijdens de modules wordt praktisch gewerkt op ons Leerplein. Zo wordt er bij zorg en welzijn bijvoorbeeld gekookt en bruidskapsel gemaakt. Bij economie en ondernemen wordt de etalage ingericht en wordt een bedrijfsplan opgesteld. Bij ICT wordt geleerd hoe je moet programmeren en kunnen er mooie dingen gemaakt worden met de 3D-printer. En bij sport, dienstverlening en veiligheid voel je hoe het is om als beveiliger aan de slag te gaan en leer je bijvoorbeeld een sportdag organiseren.

De bevindingen van de leerlingen worden verwerkt in hun LOB-dossier, zodat ze later een goede keuze kunnen maken voor hun vervolgstudie.

 • Losse vakken

Alle vakken worden los aangeboden. Zo geven we geen ‘mens & natuur’, maar biologie en natuur-/scheikunde. Ook geven we geen ‘mens & maatschappij’, maar geschiedenis, maatschappijleer en economie. Door de vakken los aan te bieden is de aansluiting op de bovenbouw (waar ook losse vakken gegeven worden) beter en is de kans om op te stromen naar een hoger niveau makkelijker. In de KoersKlas mavo wordt ook Frans gegeven.

 • Persoonlijk ontwikkelrapport

Al onze leerlingen hebben een persoonlijk ontwikkelrapport. In dit rapport staan de behaalde cijfers en wordt, met behulp van RTTI, OMZA en Diatoetsen, gekeken waar de sterke en ontwikkelpunten en de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen liggen. Zowel de vakdocenten áls de leerling vullen acties in om zo te zorgen dat de juiste begeleiding geboden kan worden en een prachtig vmbo-diploma gehaald kan worden.

 • ZW-uren

Onze leerlingen krijgen ZW-uren aangeboden, ‘Zuid-West-uren’ of ‘Zelfstandig Werken-uren’. Een aantal lesuren in de week mogen de leerlingen, aan de hand van de weekplanner en hun ontwikkelrapport, zelf een keuze maken wat ze dat uur gaan doen. De keuze kan zijn: ondersteuning, verdieping of talentontwikkeling. Het keuzeproces gaat via Magister en wordt begeleid door de mentor.

ZW-uren
OndersteuningVerdiepingTalentontwikkeling
Bijles NederlandsEen vak naar keuzeNaschoolse sport
Bijles EngelsT.O.P.Kunstworkshops
Bijles wiskundeSamenwerkenMuziekworkshops
Bijles rekenenStiltetijdDramaworkshops
HuiswerkbegeleidingTypecursusICT-workshops
StudievaardighedenCursus jongerenrechtbankZwemdiploma halen
Een vak naar keuzeprofielwerkstukbegeleiding

De ZW-uren zijn onderdeel van het verplichte curriculum en worden daarom gratis aangeboden.

 • Sociale vaardigheidstraining 

Alle leerlingen krijgen in groepsverband trainingen aangeboden op het gebied van sociale vaardigheid. De trainingen zijn gericht op het neerzetten van een veilige, fijne groepssfeer, waar ruimte is om te ontwikkelen als leerling en als persoon.

3.4 Leerplein (basis, kader, mavo)

Als een leerling in klas 3 zit, dan moet de leerling op het juiste niveau zitten:

 • Basis
 • Kader
 • Mavo

Wij geloven dat een leerling beter leert als lessen betekenisvol en in een simulatie worden aangeboden. Daarnaast leert de leerling nog beter als hij of zij verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen werk neemt. Aan de hand van verschillende leerdoelen (bovenbouw: eindtermen) leert de leerling kennis en vaardigheden om zo een prachtig vmbo-diploma te halen om zo door te stromen naar niveau 2, 3 of 4 op het mbo.

Op het Leerplein komen kennis en vaardigheden bij elkaar in simulatie-onderwijs. Voor de onderbouw is dit bij de beroeps- en keuzemodules en in de bovenbouw is dit in de profielvakken en keuzevakken.

Wij bieden onderstaande profielvakken op alle niveaus aan:

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Dienstverlening en producten, met de uitstroomrichtingen: ICT en Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV)

3.4.1 Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een beroepsgericht vmbo-profiel, waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden, zoals de horeca, de facilitaire dienstverlening, in de zorg of in de verpleging, in de uiterlijke verzorging, de kinderopvang of in de sportwereld.

De volgende avo-vakken staan op het lesrooster: Nederlands, Engels, rekenen, biologie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Wiskunde en maatschappijkunde zijn keuzevakken.

Zowel in de 3e als de 4e klas volgen de leerlingen 6 uur in de week een be­roepsgericht vak op het Leerplein. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit beroeps­gerichte keuzevakken, die ook op het leerplein worden aangeboden.

3.4.2 Economie en ondernemen

Economie en ondernemen is een beroepsgericht vmbo-profiel, waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden, zoals een baan in het bedrijfsleven, in het bankwezen, verkoper, inkoper, etaleur of magazijnmedewerker.

Tijdens de opleiding worden allerlei vaardigheden geoefend op het Leerplein met in speciaal daartoe ingerichte werkplekken, zoals: een magazijn, een winkel, een receptie en een etalage.

Leerlingen die kiezen voor het profiel Economie en ondernemen, krijgen de volgen­de avo-vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, economie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer.

Zowel in de 3e als de 4e klas volgen de leerlingen 6 uur in de week een be­roepsgericht vak op het Leerplein. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit beroeps­gerichte keuzevakken, die ook op het leerplein worden aangeboden.

3.4.3 Dienstverlening en producten, uitstroomrichting ICT

Dienstverlening en producten is een breed oriënterend profiel met twee uitstroom­richtingen: Sport, dienstverlening & veiligheid en de uitstroomrichting ICT.

ICT is een beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 geduren­de twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden zoals helpdesk medewerker, programmeur, game-designer, mediaontwikkelaar, digitaal rechercheur en netwerkbeheerder.

Leerlingen die kiezen voor het profiel Dienstverlening & Producten, krijgen de volgende avo-vakken: Nederlands, Engels, rekenen, economie, culturele en kunstzinnige vorming, licha­melijke opvoeding en maatschappijleer. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor wiskunde of biologie.

Zowel in de 3e als de 4e klas volgen de leerlingen 6 uur in de week een be­roepsgericht vak op het Leerplein. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit beroeps­gerichte keuzevakken, die ook op het leerplein worden aangeboden.

3.4.4 Dienstverlening en producten, uitstroomrichting sport, dienstverlening en veiligheid (SDV)

Dienstverlening en producten is een breed oriënterend profiel met twee uitstroom­richtingen: Sport, dienstverlening & veiligheid en de uitstroomrichting ICT.

SDV is een beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 geduren­de twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden zoals sportinstructeur, activiteitenbegeleider/ster, politie, brandweer, leger, luchtmacht en beveiliging.

Leerlingen die kiezen voor het profiel Dienstverlening & Producten, krijgen de volgende avo-vakken: Nederlands, Engels, rekenen, economie, culturele en kunstzinnige vorming, licha­melijke opvoeding en maatschappijleer. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor wiskunde of biologie.

Zowel in de 3e als de 4e klas volgen de leerlingen 6 uur in de week een be­roepsgericht vak op het Leerplein. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit beroeps­gerichte keuzevakken, die ook op het leerplein worden aangeboden.

3.4.5 Keuzevakken (voor basis en kader)

Een leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken afronden om een diploma te kunnen behalen.

Aan elk profiel is een set van keuzevakken gekoppeld. Aanvullend aan de vier verplichte profielmodulen krijgen de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg leerlingen vier keuzevakken aangeboden.

Het Zuid-West College biedt de volgende keuzevakken ICT aan:
1. Robotica
2. Digitale beveiliging
3. Digi-spel
4. ICT

Het Zuid-West College biedt de volgende keuzevakken Economie & Ondernemen aan:
1. Ondernemen
2. Officemanagement
3. Marketing
4. Financieel Administratief beheer

Het Zuid-West College biedt de volgende keuzevakken Zorg & Welzijn aan:
1. Kennismaking met uiterlijke verzorging
2. Facilitaire dienstverlening: catering en inrichten
3. Welzijn volwassene en oudere
4. Assisteren in de gezondheidszorg
5. Welzijn kind en jongere
6. Bijzondere keuken
7. Haarverzorging
8. Patisserie

Het Zuid-West College biedt de volgende keuzevakken Sport, Dienstverlening & Veiligheid  aan:
1. Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
2. Evenementen
3. Voorkomen van ongevallen en EHBO
4. Werken in de geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

Wat bieden we in de bovenbouw?

 • Weekplanners

In deze klas wordt gewerkt met weekplanners. In de weekplanner staan per vak de leerdoelen waaraan de leerling die week gaat werken. Om deze leerdoelen te behalen moeten opdrachten gemaakt worden. Wanneer het leerdoel behaald is, tekent de docent dit af. Op deze manier leren we de leerlingen ook plannen en organiseren.

 • Persoonlijk ontwikkelrapport

Al onze leerlingen hebben een persoonlijk ontwikkelrapport. In dit rapport staan de behaalde cijfers en wordt, met behulp van RTTI, OMZA en Diatoetsen, gekeken waar de sterke en ontwikkelpunten en de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen liggen. Zowel de vakdocenten áls de leerling vullen acties in om zo te zorgen dat de juiste begeleiding geboden kan worden en een prachtig vmbo-diploma gehaald kan worden.

 • ZW-uren

Onze leerlingen krijgen ZW-uren aangeboden, ‘Zuid-West-uren’ of ‘Zelfstandig Werken-uren’. Een aantal lesuren in de week mogen de leerlingen, aan de hand van de weekplanner en hun ontwikkelrapport, zelf een keuze maken wat ze dat uur gaan doen. De keuze kan zijn: ondersteuning, verdieping of talentontwikkeling. Het keuzeproces gaat via Magister en wordt begeleid door de mentor.

ZW-uren
OndersteuningVerdiepingTalentontwikkeling
Bijles NederlandsEen vak naar keuzeNaschoolse sport
Bijles EngelsT.O.P.Kunstworkshops
Bijles wiskundeSamenwerkenMuziekworkshops
Bijles rekenenStiltetijdDramaworkshops
HuiswerkbegeleidingTypecursusICT-workshops
StudievaardighedenCursus jongerenrechtbankZwemdiploma halen
Een vak naar keuzeprofielwerkstukbegeleiding

De ZW-uren zijn onderdeel van het verplichte curriculum en worden daarom gratis aangeboden.

 • Sociale vaardigheidstraining 

Alle leerlingen krijgen in groepsverband trainingen aangeboden op het gebied van sociale vaardigheid. De trainingen zijn gericht op het neerzetten van een veilige, fijne groepssfeer, waar ruimte is om te ontwikkelen als leerling en als persoon.

3.5 Mavo +

In de bovenbouw van de mavo is er ook de mogelijkheid om een profielvak te kiezen (vanaf 2024-2025). De keuze is uit:

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Dienstverlening en producten, met de uitstroomrichtingen ICT en Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV)

Om kennis te maken met de profielen op het ZWC, volgen de leerlingen uit de KoersKlas mavo in leerjaar 1 en 2 beroeps- en keuzemodules.

In de KoersKlas mavo is in leerjaar 1 en 2 de mogelijkheid om op te stromen naar de havo. Als een leerling in klas 3 zit, gaan we ervan uit dat de leerling op het juiste niveau zit. Opstromen naar de havo is echter wel mogelijk na het behalen van een mavo-diploma.

Wij sluiten daarom de mavo af met 7 vakken in plaats van de reguliere 6 vakken.

Wat bieden we bij de mavo + in de bovenbouw?

 • Weekplanners

In deze klas wordt gewerkt met weekplanners. In de weekplanner staan per vak de leerdoelen waaraan de leerling die week gaat werken. Om deze leerdoelen te behalen moeten opdrachten gemaakt worden. Wanneer het leerdoel behaald is, tekent de docent dit af. Op deze manier leren we de leerlingen ook plannen en organiseren.

 • Persoonlijk ontwikkelrapport

Al onze leerlingen hebben een persoonlijk ontwikkelrapport. In dit rapport staan de behaalde cijfers en wordt, met behulp van RTTI, OMZA en Diatoetsen, gekeken waar de sterke en ontwikkelpunten en de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen liggen. Zowel de vakdocenten áls de leerling vullen acties in om zo te zorgen dat de juiste begeleiding geboden kan worden en een prachtig vmbo-diploma gehaald kan worden.

 • Profielwerkstukbegeleiding

Leerlingen in mavo 4 maken een profielwerkstuk. Zij doen dit over het profiel waar ze voor gekozen hebben. Met het maken van het werkstuk doen ze kennis en vaardigheden op die van pas komen op het mbo of de havo. Iedere leerling krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen om zo de voortgang van het werkstuk in beeld te houden. Aan het eind van het schooljaar wordt het werkstuk gepresenteerd aan de docenten, klasgenoten en ouder(s)/verzorger(s). Het profielwerkstuk is onderdeel van het examen.

 • ZW-uren

Onze leerlingen krijgen ZW-uren aangeboden, ‘Zuid-West-uren’ of ‘Zelfstandig Werken-uren’. Een aantal lesuren in de week mogen de leerlingen, aan de hand van de weekplanner en hun ontwikkelrapport, zelf een keuze maken wat ze dat uur gaan doen. De keuze kan zijn: ondersteuning, verdieping of talentontwikkeling. Het keuzeproces gaat via Magister en wordt begeleid door de mentor.

ZW-uren
OndersteuningVerdiepingTalentontwikkeling
Bijles NederlandsEen vak naar keuzeNaschoolse sport
Bijles EngelsT.O.P.Kunstworkshops
Bijles wiskundeSamenwerkenMuziekworkshops
Bijles rekenenStiltetijdDramaworkshops
HuiswerkbegeleidingTypecursusICT-workshops
StudievaardighedenCursus jongerenrechtbankZwemdiploma halen
Een vak naar keuzeprofielwerkstukbegeleiding

De ZW-uren zijn onderdeel van het verplichte curriculum en worden daarom gratis aangeboden.

 • Sociale vaardigheidstraining 

Alle leerlingen krijgen in groepsverband trainingen aangeboden op het gebied van sociale vaardigheid. De trainingen zijn gericht op het neerzetten van een veilige, fijne groepssfeer, waar ruimte is om te ontwikkelen als leerling en als persoon.

3.6 ISK - Internationale SchakelKlas

Op onze ISK-afdeling (of Eerste Opvang Anderstaligen) zijn leerlingen welkom die korter dan twee jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet beheersen. Binnen één of twee jaar leren ze de taal en gaan ze verder in het vervolgonderwijs: vwo/havo, mavo, vmbo-kader, vmbo-basis of MBO . We kunnen leerlingen plaatsen tussen de 12 en 16 jaar.

De leerlingen leren vooral Nederlands, en na 6 weken wordt een rekentoets en een non verbale intelligentietoets afgenomen, om te bepalen of een leerling voldoet aan het niveau dat er wordt geboden.

In het lesprogramma ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast krijgen de leerlingen wiskunde/rekenen, Engels, burgerschap/ wereldoriëntatie, kunst en lichamelijke oefening. Bij al deze vakken staat het leren van de Nederlandse taal centraal.

We weten dat leerlingen op hun eigen manier wennen aan Nederland en het Nederlandse onderwijssysteem. Binnen de ISK geven we daar de ruimte voor die nodig is. Alle klassen hebben een eigen mentor die dit begeleidt. De ISK heeft ook een eigen zorg coördinator. We stimuleren de ISK-leerlingen om te integreren met de leerlingen van het reguliere deel van het Zuid-West College. Daarom werken we zoveel mogelijk samen.

3.7 T.O.P.

Programma Talent Orde & Preventie: bestaat nu 2 jaar en is uniek in Nederland! Een samenwerking met de politie en de brandweer en in de toekomst met alle andere uniformberoepen uit de veiligheidssector.

Tijdens het T.O.P.-programma oriënteer je je op een baan als politieagent, brandweermedewerker, beveiliger, handhaving, marechaussee of een positie in het leger.
Droom je van een baan bij de politie? Wil je alles weten over brand én het voorkomen ervan? Zie jij jezelf al bij de toegangspoort van een groot evenement staan als beveiliger? Vind jij het leuk om met mensen om te gaan? Is samenwerken jouw ding? En weet iedereen dat ze bij jou moeten zijn als ze hulp nodig hebben? Je haalt het beste uit jezelf door in de praktijk te ervaren hoe deze beroepen zijn.

Voor wie?Klas 1 t/m 4 / 4 uur per week

Inhoud programmaVeel sporten / Nieuw en uniek in Nederland / Praktijklessen / Gastlessen / Lessen met/bij de politie & brandweer

Beroepen voor later
Beveiliging / Brandweer / HTV-politie / Defensie /  Marechaussee

Doe je mee? Neem contact op via de mail met mevr. Boehlé

3.8 Bevorderingsnormen

Tijdens het schooljaar zijn er drie periodes. Bij elke periode hoort een persoonlijk ontwikkelrapport. Het rapport is een weergave van de leerprestaties van de leerling in cijfers en resultaten vanuit RTTI, OMZA en de Diatoetsen.

Het 1e en 2e rapport worden door de mentor op ouderavonden aan de wettelijke vertegenwoordigers uitgereikt tijdens een voortgangsgesprek. Het 3e (en laatste) rapport wordt meegegeven aan de leerlingen, of ouders/verzorgers worden uitgenodigd indien de resultaten daartoe aanleiding geven.

Het beleid van de school is erop gericht dat leerlingen zo snel mogelijk op de voor hen meest geschikte plaats terechtkomen, zodat zij zich goed kunnen ontplooien. De kans op doubleren wordt hierdoor zo klein mogelijk. Toch kan het voorkomen dat een leerling niet bevorderd kan worden omdat hij/zij te weinig vorderingen heeft gemaakt om het programma van het volgend leerjaar succesvol te kunnen volgen. De docentenvergadering beslist aan de hand van onderstaande normen of een leerling kan worden bevorderd.

Bevorderingsreglement-ZWC-2023-2024

Extra informatie:

In het derde en vierde leerjaar informeren we leerlingen en ouders/verzorgers vóór 1 oktober over het Programma van Toetsing en Afsluiting (een PTA) waarin het volledige programma van dat examenjaar per vak staat vermeld. Ook ontvangen zij informatie over het examenreglement. Zowel het PTA als het examenreglement zijn voor ouders/verzorgers te lezen in de WegWijzer en in te zien bij de examensecretaris van onze school.

Alle leerjaren maken gebruik van een weekplanner. De weekplanner geeft per 6 tot 8 weken aan welke leerdoelen voor die periode behaald moeten worden.

3.9 ZWC digitaal

Wij maken gebruik van het programma Magister. In dit programma kunt u de laatste cijferresultaten zien en het rooster van uw kind.

Ook maken de ZWC-medewerkers en onze leerlingen gebruik van het programma MS Teams (onderdeel van Office 365). Dit programma wordt gebruikt als leeromgeving en communicatiemiddel.

3.10 Activiteiten

Naast het onderwijs in de klas, bieden we ook onderwijs buiten de klas. We hebben hier verschillende activiteiten voor.

3.9.1 Stages

In leerjaar 3 en 4 lopen onze leerlingen stage. Wij vinden dit belangrijk, omdat we de leerlingen geleidelijk aan willen begeleiden naar een vervolgopleiding/beroep.

Leerjaar 1 en 2 doen mee het project Bliksemstage dat door JINC georganiseerd wordt.

In leerjaar 3 en 4 lopen de leerlingen één keer per jaar twee weken stagegelopen.  Deze stages sluiten aan bij het gekozen profiel. Voordat de stage begint, wordt een stageovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle afspraken tussen school, de stagiair en het stagebedrijf.

De leerlingen in leerjaar 3 en 4 verwerken hun bevindingen in het LOB-dossier, daarnaast moeten ze bijbehorende stageopdrachten inleveren. Dit cijfer is medebepalend voor het behalen van een diploma.

3.9.2 Projecten

Door samen te werken met bedrijven en instanties, projecten te doen in de wijk en door maatschappelijke thema’s te verweven in ons onderwijs, zoals verantwoordelijk burgerschap en de zorg voor ons milieu, laten we onze leerlingen kennis maken met de samenleving.

3.9.3 Sport

Gedurende het schooljaar organiseert de sectie Lichamelijke Opvoeding, een aantal sportdagen, waarin de leerlingen zich in toernooivorm kunnen meten met medeleerlingen. Zo is er een basketbaltoernooi in onze sporthal en een voetbaltoernooi op het veld of in de zaal en een atletiektoernooi op een echte atletiekbaan. Ook op onze campus is er gelegenheid tot sporten. En onze school neemt regelmatig deel aan regionale schoolvoetbaltoernooien.

Na schooltijd kunnen onze leerlingen gebruik maken van het aanbod van de naschoolse sport. Iedere periode worden verschillende sporten aangeboden in en rond de school. De naschoolse sport is gratis.

3.9.4 Kunst- en cultuur

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met kunst, cultuur en muziek. Het stimuleren van deze creatieve kant verbreedt hun horizon en draagt bij aan een positieve sfeer. Creatieve vaardigheden helpen ook mee bij hun oplossingsgericht en resultaatgericht handelen.

In het cultuurprogramma nemen we excursies op naar theaters, concerten en musea, zoals het Cultuurmenu (https://cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs/). Door de leerlingen op deze manier kennis te laten maken met kunst en cultuur, stimuleren we hun aandacht voor creativiteit. Iedere activiteit heeft steeds een leerdoel en een link met leervakken, waardoor het voor hen echt gaat ‘leven’.

3.9.5 Reizen

In alle leerjaren gaan we op reis, een brugklaskamp in de eerste klas, een survivalkamp in de tweede klas en stedentrips in de derde en vierde klas.

Op de planning staat de organisatie van een skireis.

3.9.6 Schoolfeesten

Ieder jaar houden we minimaal één schoolfeest: het kerstgala. Een groots feest in galakleding, met lekkere muziek en hapjes en drankjes (geen alcohol). We houden een verkiezing voor de king en queen van het gala en daarmee kun je eeuwige roem winnen!

Als het schooljaar het toe laat, organiseren we naast het kerstgala ook een Valentijnsdisco of Tropical eindfeest.

De feesten op het ZWC wil je niet missen!

3.9.7 Feestcommissie

De feestcommissie houdt zich bezig met het plannen en organiseren van van alle activiteiten en feesten binnen de school. Als school vinden wij het namelijk belangrijk dat onze leerlingen kennis meekrijgen van de verschillende feesten, vieringen, culturen en tradities die deel uitmaken van onze maatschappij.

Op basis hiervan hebben wij een programma opgesteld dat rekening houdt met de verschillende normen en waarden die allemaal een belangrijke rol spelen in ons dagelijks leven.

Leerlingen zullen tijdens hun vier jaar op het Zuid-West College in aanraking komen met hoe mensen van verschillende landen, culturen en religies speciale gebeurtenissen vieren, waarom ze dit doen en hoe ze dit doen.

Hiermee willen we de kennis van onze leerlingen niet alleen maar op academisch, maar ook sociaal, emotioneel en cultureel niveau vergroten.

3.9.8 Talentontwikkeling

Naast de schoolfeesten organiseren we  ook andere activiteiten, zoals een masterclass koken (ZWC Masterchef), een talentenjacht en het ZWC-voetbalteam. Ook kan een fotowedstrijd, ontwerpwedstrijd, tafeltennistoernooi of tekenwedstrijd op het programma staan. Met deze manier van talentontwikkeling laten we onze leerlingen ontdekken dat ze vaak veel meer in hun mars hebben dan ze zelf denken.

Er is een cyclus waarin iedere activiteit pas na een aantal schooljaren weer voorkomt. Wie vier jaar op onze school zit, maakt daardoor alle activiteiten één keer mee.

3.11 Opleidingsschool 4OLS

Het ZWC is onderdeel van de Vierde Haagse Opleidingsschool: 4OLS.

De Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)

Binnen 4OLS werken zeven Haagse vo-scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot startbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen 4OLS worden studenten voor een belangrijk deel in de praktijk opgeleid. In februari 2020 is de eerste groep studenten binnen 4OLS gestart met hun opleidingstraject.

 Wat is samen opleiden?

 • Opleiden van nieuwe docenten (hbo en wo).
 • Door scholen en lerarenopleidingen samen.
 • In een opleidingsschool (het samenwerkingsverband tussen scholen en lerarenopleidingen).
 • Voor een belangrijk deel in de praktijk (40-50% van het curriculum, via het opleidingsprogramma van de opleidingsschool).

 4OLS Partners

Binnen 4OLS werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen:
De vo-scholen:

 • Gymnasium Haganum;
 • Zuid-West College;
 • Sint-Maartenscollege;
 • Gymnasium Novum;
 • Maerlant-Lyceum;
 • François Vatel;
 • Vrijzinnig-Christelijk Lyceum;
 • Dalton Voorburg.

De lerarenopleidingen:

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo);
 • Universiteit Leiden, ICLON (wo);
 • TU Delft, SEC (wo).

4OLS visie

In de visie van 4OLS staat de mens centraal. We hebben twee belangrijke pijlers in onze visie: persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling.
Persoonlijke verbinding:

 • tussen docent-leerling;
 • binnen de school en het instituut;
 • binnen de opleidingsschool;
 • met de omgeving.

Persoonlijke ontwikkeling:

 • Bildung;
 • onderzoekende houding;
 • maatwerk

Meer informatie over 4OLS vindt u op de website: www.4ols.nl